Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 25. november 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Paranduseelarve projekt nr 8/2015 – omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist
 Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst
 Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed
 Bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmine
 ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonidesse värbamise ennetamine
 ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020
Tekstid
Lõplik väljaanne (413 kb)
Õigusalane teave