Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 15. decembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Dohoda so Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl ***
 Dohoda medzi EÚ a Dominickým spoločenstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Vanuatu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Trinidadom a Tobagom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Samoou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Východným Timorom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Svätou Luciou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Svätým Vincentom a Grenadínami o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Dohoda medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch ***
 Memorandum o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom *
 Metódy a postupy sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť *
 Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
 Žiadosť o zbavenie imunity Steliosa Koulogloua
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming
 Ochranná známka EÚ ***II
 Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***II
 Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I
 Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I
 Strategická spolupráca medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu *
 Na ceste k európskej energetickej únii
 Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020
 Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress
 Nová SRP: štruktúra technických opatrení a viacročných plánov
Texty
Finálna verzia (319 kb)
Právne oznámenie