Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 16. prosince 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: pravidla pro uplatňování finančního nařízení
 Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru
 Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Irska – EGF/2015/006 - IE/PWA International
 Seznam invazivních nepůvodních druhů
 Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xT25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny
 Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob
 Vztahy EU-Čína
 Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc
 Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů
 Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015
Texty
Konečné znění (350 kb)
Právní upozornění