Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 16. december 2015 - StrasbourgEndelig udgave
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer
 Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 Operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol *
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International
 Liste over invasive ikkehjemmehørende arter
 Produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret NK603 × T25-majs
 Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik
 Forbindelserne mellem EU og Kina
 Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand
 Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller
 Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015
Tekster
Endelig udgave (332 kb)
Juridisk meddelelse