Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 16 december 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen
 Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA)
 Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
 Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
 Operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International
 Bezwaar op grond van artikel 106: Lijst van invasieve uitheemse soorten
 Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25
 Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid
 Betrekkingen EU-China
 Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp
 Ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie
 De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015
Teksten
Definitieve uitgave (348 kb)
Juridische mededeling