Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 16 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Niewniesienie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego
 Niewniesienie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne
 Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
 Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 Operacyjno-strategiczna współpraca między Bośnią i Hercegowiną a Europolem *
 Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International)
 Wykaz inwazyjnych gatunków obcych
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25
 Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii
 Stosunki UE–Chiny
 Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej
 Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych
 Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r.
Teksty
Wersja ostateczna (353 kb)
Informacja prawna