Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2241(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0004/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0004/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0001

Hyväksytyt tekstit
PDF 245kWORD 66k
Tiistai 19. tammikuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2016)0001A8-0004/2016

Euroopan parlamentin päätös 19. tammikuuta 2016 Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2241(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjän 13. elokuuta 2015 välittämän Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, josta ilmoitettiin täysistunnossa 9. syyskuuta 2015 ja joka liittyy oikeudenkäyntiin, jota Puolan tieliikenteen tarkastusviranomainen on panemassa vireille (asia n:o CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475),

–  ottaa huomioon, että Czesław Adam Siekierski luopui työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti oikeudestaan tulla kuulluksi,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän sekä Puolan parlamentin jäsenen ja senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 7 b pykälän 1 momentin ja 7 c pykälän 1 momentin, luettuna yhdessä 10 c pykälän kanssa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0004/2016),

A.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjä on välittänyt Euroopan parlamentin Puolasta valitun jäsenen Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevan Puolan tieliikenteen tarkastusviranomaisen pyynnön, joka liittyy 20. toukokuuta 1971 vähäisistä rikkomuksista annetun lain 92 a pykälän ja 20. kesäkuuta 1997 annetun tieliikennelain 20 pykälän 1 momentin mukaiseen rikkomukseen; ottaa huomioon, että rikkomuksessa on kyse suurimman sallitun nopeuden ylittämisestä taajama-alueella;

B.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oltava oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  toteaa, että Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän mukaan parlamentin tai senaatin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen tai vastaavasti senaatin suostumusta;

D.  toteaa, että Euroopan parlamentin velvollisuus on näin ollen päättää, pidätetäänkö Czesław Adam Siekierskin koskemattomuus;

E.  toteaa, että väitetyllä rikkomuksella ei ole suoraa ja ilmeistä yhteyttä Czesław Adam Siekierskin edustajantoimen hoitamiseen Euroopan parlamentin jäsenenä;

F.  toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑tilanteesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että pyyntö on esitetty jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Czesław Adam Siekierskille.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Oikeudellinen huomautus