Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2268(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0005/2016

Texte depuse :

A8-0005/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0002

Texte adoptate
PDF 248kWORD 68k
Marţi, 19 ianuarie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Cerere de ridicare a imunității lui Czesław Adam Siekierski
P8_TA(2016)0002A8-0005/2016

Decizia Parlamentului European din 19 ianuarie 2016 privind cererea de ridicare a imunității lui Czesław Adam Siekierski (2015/2268(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Czesław Adam Siekierski, transmisă la 7 septembrie 2015 de către Procurorul General al Republicii Polone în legătură cu o procedură ce urmează a fi inițiată de Inspectorul general polon al traficului rutier (ref. nr. CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475) și anunțată în plen la 5 octombrie 2015,

–  având în vedere că Czesław Adam Siekierski a renunțat la dreptul său de a fi audiat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și articolul 6 alineatul (2) din Actul de la 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 105 alineatul (2) și articolul 108 din Constituția Republicii Polone, precum și articolul 7b alineatul (1) și articolul 7c alineatul (1) în coroborare cu articolul 10b din legea polonă din 9 mai 1996 privind exercitarea mandatului de deputat și senator ,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0005/2016),

A.  întrucât Procurorul General al Republicii Polone a transmis o cerere din partea Inspectorului General polon al transportului rutier, prin care se solicită ridicarea imunității unui deputat în Parlamentul European ales în Polonia, Czesław Adam Siekierski, în legătură cu o infracțiune prevăzută la articolul 92a din Codul infracțiunilor minore din 20 mai 1971 coroborat cu articolul 20 alineatul (1) din Legea privind traficul rutier din 20 iunie 1997; întrucât, în speță, presupusa infracțiune constă în depășirea vitezei maxime permise într-o zonă rezidențială;

B.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European trebuie să beneficieze, pe teritoriul statului membru din care provin, de imunitățile recunoscute deputaților în parlamentul statului membru respectiv;

C.  întrucât articolul 105 alineatul (2) și articolul 108 din Constituția Republicii Polone stipulează că răspunderea penală a unui deputat sau a unui senator nu poate fi angajată fără acordul Seimului sau, respectiv, al Senatului;

D.  întrucât, prin urmare, incumbă Parlamentului European să decidă dacă să ridice sau nu imunitatea lui Czesław Adam Siekierski;

E.  întrucât, în conformitate cu articolului 9 alineatul (7) din Regulamentul de procedură, Comisia pentru afaceri juridice nu se poate pronunța, în nicio circumstanță, cu privire la vinovăția sau nevinovăția deputatului;

F.  întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, cu alte cuvinte nu a reținut nicio suspiciune suficient de serioasă și precisă că cererea ar fi fost făcută cu intenția de aduce prejudicii politice deputatului în cauză;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Czesław Adam Siekierski;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente ale Republicii Polone și lui Czesław Adam Siekierski.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Notă juridică