Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2522(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0085/2016

Debaty :

PV 21/01/2016 - 12.1
CRE 21/01/2016 - 12.1

Głosowanie :

PV 21/01/2016 - 14.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0022

Teksty przyjęte
PDF 322kWORD 67k
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Obywatele UE - w szczególności , estońscy i brytyjscy marynarze - przetrzymywani w Indiach
P8_TA(2016)0022RC-B8-0085/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie estońskich i brytyjskich marynarzy zatrzymanych w Indiach (2016/2522(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP), w szczególności jego art. 9, 10 i 14,

–  uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie prawa morza (UNCLOS),

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 oraz art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 12 października 2013 r. załoga statku MV Seaman Guard Ohio, mającego bazę w USA, pływającego pod banderą Sierra Leone i należącego do prywatnego właściciela, licząca 35 osób (w tym 14 Estończyków i 6 Brytyjczyków, a także obywateli Indii i Ukrainy), została aresztowana w stanie Tamilnad (Indie) pod zarzutem nielegalnego posiadania broni na wodach Indii;

B.  mając na uwadze, że załoga uczestniczyła najwyraźniej w operacji antypirackiej, nie prowadziła agresywnych działań przeciwko obywatelom Indii i niezmiennie zaprzecza, jakoby dopuściła się jakichkolwiek czynów niezgodnych z prawem;

C.  mając na uwadze, że zarzuty wkrótce oddalono, jednak organy indyjskie wniosły apelację, a sąd najwyższy nakazał kontynuowanie procesu; mając na uwadze, że w tym czasie załoga nie mogła opuścić Indii ani pracować;

D.  mając na uwadze, że między władzami Indii a ich brytyjskimi i estońskimi odpowiednikami nawiązano intensywne i regularne kontakty na wysokim szczeblu, w tym na szczeblu ministrów i premierów; mając na uwadze, że w ramach tych kontaktów złożono wniosek o szybki powrót 14 estońskich i 6 brytyjskich członków załogi, zwracając uwagę na trudną sytuację finansową i niepokój ich rodzin;

E.  mając na uwadze, że w dniu 12 stycznia 2016 r. wszystkich 35 marynarzy i strażników skazano na maksymalny wymiar kary, czyli pięć lat „ścisłego więzienia”, i nałożono na nich grzywny w wysokości 3 000 rupii (INR) (40 EUR); mając na uwadze, że znajdują się oni obecnie w więzieniu w Palajamkottaj (stan Tamilnad); mając na uwadze, że rozważają oni odwołanie się od wyroku w przepisowym terminie 90 dni;

F.  mając na uwadze, że taki obrót rzeczy był zaskoczeniem i wywołał konsternację w wielu kręgach;

1.  szanuje suwerenność Indii na jej terytorium i na obszarze jej jurysdykcji oraz uznaje uczciwość indyjskiego systemu sądowniczego;

2.  podziela uzasadnione obawy i wyczulenie Indii wynikające z niedawnych doświadczeń mających związek z terroryzmem;

3.  zdaje sobie sprawę, że rzeczone osoby miały według doniesień uczestniczyć w operacji antypirackiej i że wykazano, iż obecność oddziałów obrony na pokładzie to jedyna i najskuteczniejsza metoda przeciwdziałania piractwu, przez co ich działania zasługują na poparcie wspólnoty międzynarodowej, w tym Indii;

4.  apeluje do władz Indii, by zapewniły rozpatrywanie sprawy załogi MV Seaman Guard Ohio z pełnym poszanowaniem praw człowieka i innych uprawnień przysługujących oskarżonym na mocy prawa, zgodnie z obowiązkami zapisanymi w poszczególnych podpisanych przez Indie kartach, umowach i konwencjach dotyczących praw człowieka;

5.  wzywa władze Indii, by działały w tej sprawie życzliwie, zakończyły postępowanie sądowe jak najszybciej i uwolniły wszystkich członków załogi do czasu zakończenia postępowania, by zminimalizować konsekwencje ponoszone przez nich i ich rodziny;

6.  zaleca, by Indie rozważyły podpisanie dokumentu z Montreux z dnia 18 września 2008 r., który określa m.in. zasady stosowania prawa międzynarodowego do działań prywatnych prywatnych firm wojskowych i ochroniarskich;

7.  podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie od wielu lat utrzymują z Indiami doskonałe stosunki; apeluje do Indii i zainteresowanych krajów europejskich o zapewnienie, by omawiany incydent nie wpłynął negatywnie na ich ogólne stosunki; podkreśla znaczenie bliskich stosunków gospodarczych, politycznych i strategicznych między Indiami a państwami członkowskimi UE i samą UE;

8.  wzywa UE i Indie do zacieśnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu i zwalczania piractwa, w tym dzięki rozwijaniu międzynarodowej doktryny i obowiązujących procedur działania, by w pełni wykorzystać potencjał wynikający z roli odgrywanej przez Indie w tym regionie; ponadto jest głęboko przekonany, że przyczyni się to do zapobiegania podobnym spornym sprawom w przyszłości;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządowi i parlamentowi Indii.

Informacja prawna