Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0810(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0007/2016

Předložené texty :

A8-0007/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/02/2016 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0028

Přijaté texty
PDF 315kWORD 61k
Úterý, 2. února 2016 - Štrasburk Konečné znění
Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou *
P8_TA(2016)0028A8-0007/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (11592/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0300/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(1), zejména na čl. 26a odst. 2 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0007/2016),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a Eurojustu.

(1) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

Právní upozornění