Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0810(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0007/2016

Teksty złożone :

A8-0007/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/02/2016 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0028

Teksty przyjęte
PDF 314kWORD 61k
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą *
P8_TA(2016)0028A8-0007/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Ukrainą (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (11592/2015),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0300/2015),

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(1), w szczególności jej art. 26a ust. 2,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A8–0007/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Eurojustowi.

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

Informacja prawna