Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0810(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0007/2016

Texte depuse :

A8-0007/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/02/2016 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0028

Texte adoptate
PDF 241kWORD 63k
Marţi, 2 februarie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina *
P8_TA(2016)0028A8-0007/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de implementare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11592/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0300/2015),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(1), în special articolul 26a alineatul (2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8–0007/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Eurojust poziția Parlamentului.

(1) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

Notă juridică