Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0810(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0007/2016

Ingivna texter :

A8-0007/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/02/2016 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0028

Antagna texter
PDF 240kWORD 289k
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina *
P8_TA(2016)0028A8-0007/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 februari 2016 om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11592/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0300/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(1), särskilt artikel 26a.2,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0007/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och Eurojust.

(1) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande