Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0812(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0008/2016

Esitatud tekstid :

A8-0008/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/02/2016 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0029

Vastuvõetud tekstid
PDF 246kWORD 60k
Teisipäev, 2. veebruar 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Eurojusti ja Montenegro vaheline koostööleping *
P8_TA(2016)0029A8-0008/2016

Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Montenegro vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (11596/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 (muudetud Amsterdami lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0299/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(1), eelkõige selle artikli 26a lõiget 2,

—  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0008/2016),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Eurojustile.

(1) EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.

Õigusalane teave