Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0124(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0172/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0172/2015

Viták :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Szavazatok :

PV 02/02/2016 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0033

Elfogadott szövegek
PDF 252kWORD 73k
2016. február 2., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása ***I
P8_TA(2016)0033A8-0172/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. február 2-i jogalkotási állásfoglalása a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0221),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0144/2014),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a brit alsóház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. szeptember 10-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2014. október 7-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. november 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0172/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 458., 2014.12.19., 43. o.
(2) HL C 415., 2014.11.20., 37. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. február 2-án került elfogadásra a be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0124

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/344 határozat.)

Jogi nyilatkozat