Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2542(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0168/2016

Texte depuse :

B8-0168/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/02/2016 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0037

Texte adoptate
PDF 245kWORD 64k
Miercuri, 3 februarie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Ratificarea Tratatului de la Marrakech pe baza petițiilor primite, în special a Petiției nr. 924/2011
P8_TA(2016)0037B8-0168/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la ratificarea Tratatului de la Marrakesh, pe baza petițiilor primite, în special a Petiției 924/2011 (2016/2542(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere petițiile cetățenilor UE cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și în special Petiția nr. 924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor (EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite,

–  având în vedere Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (Tratatul de la Marrakesh),

–  având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD),

–  având în vedere articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Organizația Mondială a Sănătății a estimat în 2010 că în Europa se înregistrează în total un număr de 2 550 000 de persoane nevăzătoare și 23 800 000 de persoane cu vedere parțială, în total 26 350 000 de persoane cu deficiențe de vedere;

B.  întrucât doar 5 % din totalul cărților publicate în țările dezvoltate și mai puțin de 1 % din cărțile publicate în țările în curs de dezvoltare sunt produse la un moment dat în formate accesibile;

C.  întrucât UE și statele membre sunt părți ale Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;

D.  întrucât UE și statele membre au semnat Tratatul de la Marrakesh în aprilie 2014 și, prin urmare, și-au asumat angajamentul politic de a-l ratifica;

E.  întrucât Comitetul UNCRPD a încurajat Uniunea Europeană, în observațiile finale cu privire la raportul inițial al Uniunii Europene privind punerea în aplicare a Convenției, să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a ratifica și a pune în aplicare Tratatul de la Marrakesh cât mai curând posibil;

F.  întrucât Comisia a prezentat o propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Tratatului de la Marrakesh (COM(2014)0638),

1.  reamintește faptul că articolele 24 și 30 din UNCRPD subliniază dreptul persoanelor cu dizabilități la educație, fără discriminare și pe baza egalității de șanse, garantându-se totodată că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră nerezonabilă sau discriminatorie pentru accesul persoanelor cu dizabilități la materiale culturale;

2.  ia act cu profundă indignare de faptul că șapte state membre ale UE au format un bloc minoritar care împiedică procesul de ratificare a tratatului; invită Consiliul și statele membre să accelereze procesul de ratificare, fără a condiționa ratificarea de revizuirea cadrului juridic al UE sau de hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, statelor membre, Comisiei Europene și Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap.

Notă juridică