Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2548(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0134/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0134/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0039

Usvojeni tekstovi
PDF 260kWORD 74k
Srijeda, 3. veljače 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Proizvodi koji sadržavaju genetski modoficiranu soju MON 87708 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje
P8_TA(2016)0039B8-0134/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D042682 – 2016/2548(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir činjenicu da je Stalni odbor za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 glasovanjem 18. studenog 2015. odlučio da neće dati mišljenje,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) od 18. lipnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(4),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je Monsanto Europe S.A. 23. ožujka 2012. nadležnom tijelu u Nizozemskoj podnio zahtjev u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kojim traži odobrenje za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju soju MON 87708 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje;

B.  budući da su kod genetski modificirane soje MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, kako je opisano u zahtjevu, eksprimirani proteini DMO, koji uzrokuju toleranciju na herbicide čija je osnova aktivna tvar dikamba, i protein CP4 EPSPS, koji uzrokuje toleranciju na herbicide koji sadržavaju glifosat; budući da je Međunarodna agencija za istraživanje raka, agencija Svjetske zdravstvene organizacije specijalizirana za rak, 20. ožujka 2015. glifosat uvrstila u kategoriju tvari koje su vjerojatno kancerogene za čovjeka(5);

C.  budući da se o nacrtu provedbene odluke Komisije glasovalo u Stalnom odboru 18. studenog 2015. te o njemu nije usvojeno mišljenje;

D.  budući da je 22. travnja 2015. Komisija u obrazloženju svojeg zakonodavnog prijedloga o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 izrazila žaljenje zbog činjenice da je od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Komisija donosila odluke o izdavanju odobrenja bez potpore u obliku mišljenja odbora država članica i da je vraćanje predmeta Komisiji kako bi ona donijela konačnu odluku, što je zapravo iznimka za postupak u cjelini, postalo standardno u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje;

E.  budući da je Parlament 28. listopada 2015.(6) odbio zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 od 22. travnja 2015. jer se usprkos činjenici da se uzgoj nužno odvija na teritoriju jedne države članice trgovina genetski modificiranim organizmima odvija izvan nacionalnih granica, što znači da bi nacionalna zabrana „prodaje i uporabe” koju je predložila Komisija mogla biti neprovediva bez ponovnog uvođenja graničnih kontrola pri uvozu; budući da je Parlament odbio zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te pozvao Komisiju da povuče svoj prijedlog i podnese novi;

1.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu sa zakonodavstvom Unije jer nije usklađen s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća(7), koji u skladu s općim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(8) podrazumijeva osiguranje temelja za jamstvo visoke razine zaštite ljudskog života i zdravlja, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istodobno jamstvo učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta;

2.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

3.  poziva Komisiju da na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnese novi zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i da pritom vodi računa o pitanjima koja se često postavljaju na nacionalnoj razini i koja se ne odnose samo na probleme u vezi sa sigurnošću genetski modificiranih organizama za zdravlje i okoliš;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)SL L 268, 18.10.2003., str. 1.
(2)SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3)Znanstveno mišljenje o zahtjevu EFSA-GMO-NL-2011-110, koji je podnio Monsanto, za stavljanje na tržište genetski modificirane soje MON 87708 × MON 89788 tolerantne na herbicide, za uporabu u hrani i hrani za životinje, uvoz i obradu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003. EFSA Journal 2015.;13(6):4136, 26. str. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4136.
(4)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0456.
(5)Monografije Međunarodne agencije za istraživanje raka, 112. svezak: ocjena pet organofosfatnih insekticida i herbicida, 20. ožujka 2015., http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0379.
(7)Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).
(8)Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

Pravna napomena