Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0177(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0018/2016

Внесени текстове :

A8-0018/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0052

Приети текстове
PDF 459kWORD 63k
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Упълномощаване на Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. ***
P8_TA(2016)0052A8-0018/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз (13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекторешението на Съвета (13777/2015),

—  като взе предвид Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела(13777/15/ADD1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 81, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а, подточка v от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0401/2015),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.(1),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8‑0018/2016),

1.  Дава своето одобрение относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Становище на Съда на Европейския съюз от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Правна информация