Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0177(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0018/2016

Teksty złożone :

A8-0018/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0052

Teksty przyjęte
PDF 321kWORD 62k
Czwartek, 25 lutego 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Upoważnienie Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Malty do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. ***
P8_TA(2016)0052A8-0018/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Maltę do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, w interesie Unii Europejskiej (13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13777/2015),

–  uwzględniając Konwencję haską z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (13777/15/ADD1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 81 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0401/2015),

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r.(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0018/2016),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Maltę do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, w interesie Unii Europejskiej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stałemu Biuru Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

(1) Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Informacja prawna