Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0177(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0018/2016

Ingivna texter :

A8-0018/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0052

Antagna texter
PDF 241kWORD 291k
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Tillstånd för Österrike och Malta att underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965. ***
P8_TA(2016)0052A8-0018/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2016 om utkastet till rådets beslut om tillstånd för Republiken Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13777/2015),

–  med beaktande av Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur (13777/15/ADD1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 81.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0401/2015),

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 14 oktober 2014(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0018/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om tillstånd för Republiken Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta byrå.

(1) Domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Rättsligt meddelande