Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0244(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0025/2016

Внесени текстове :

A8-0025/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2016)0053

Приети текстове
PDF 455kWORD 63k
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
P8_TA(2016)0053A8-0025/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2015)0518),

—  като взе предвид проекта на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (13448/2015),

—  като взе предвид член 115 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и в параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0370/2015),

—  като взе предвид член 59, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0025/2016),

1.  Одобрява сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сан Марино.

Правна информация