Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0244(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0025/2016

Esitatud tekstid :

A8-0025/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0053

Vastuvõetud tekstid
PDF 236kWORD 60k
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
ELi ja San Marino vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta *
P8_TA(2016)0053A8-0025/2016

Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2015)0518),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli eelnõu (13448/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b ning lõike 8 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0370/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59, artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0025/2016),

1.  kiidab lepingu muutmisprotokolli sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning San Marino Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusalane teave