Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0244(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0025/2016

Ingediende teksten :

A8-0025/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0053

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 59k
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Overeenkomst tussen de EG en San Marino betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen *
P8_TA(2016)0053A8-0025/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 februari 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (COM(2015)0518),

–  gezien het ontwerp van wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (13448/2015),

–  gezien artikel 115 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0370/2015),

–  gezien artikel 59, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0025/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek San Marino.

Juridische mededeling