Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0244(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0025/2016

Ingivna texter :

A8-0025/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2016)0053

Antagna texter
PDF 238kWORD 288k
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Avtal mellan EU och San Marino om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton *
P8_TA(2016)0053A8-0025/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2016 om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2015)0518),

–  med beaktande av förslaget till ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (13448/2015),

–  med beaktande av artikel 115 samt artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0370/2015),

–  med beaktande av artiklarna 59, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0025/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av ändringsprotokollet till avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken San Marino.

Rättsligt meddelande