Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0210(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0019/2016

Внесени текстове :

A8-0019/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0054

Приети текстове
PDF 453kWORD 63k
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Присъединяването на Хърватия към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Съюза *
P8_TA(2016)0054A8-0019/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно препоръката за решение на Съвета за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Комисията до Съвета (COM(2015)0458),

—  като взе предвид член 3, параграфи 4 и 5 от Акта за присъединяване на Хърватия, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0296/2015),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0019/2016),

1.  Одобрява препоръката на Комисията;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация