Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0002(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0224/2015

Předložené texty :

A8-0224/2015

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0055

Přijaté texty
PDF 403kWORD 96k
Čtvrtek, 25. února 2016 - Brusel Konečné znění
Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0006),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 46 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0015/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. června 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 25. června 2014(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 2. prosince 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A8-0224/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 424, 26.11.2014, s. 27.
(2) Úř. věst. C 271, 19.8.2014, s. 70.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. února 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/... o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013
P8_TC1-COD(2014)0002

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/589.)

Právní upozornění