Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0002(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0224/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0224/2015

Viták :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0055

Elfogadott szövegek
PDF 252kWORD 97k
2016. február 25., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. február 25-i jogalkotási állásfoglalása a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0006),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 46. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0015/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. június 4-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. június 25-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. december 2-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8–0224/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 424., 2014.11.26., 27. o.
(2) HL C 271., 2014.8.19., 70. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. február 25-én került elfogadásra a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0002

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/589 rendelet.)

Jogi nyilatkozat