Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0002(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0224/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0224/2015

Debates :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0055

Pieņemtie teksti
PDF 391kWORD 98k
Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris - Brisele Galīgā redakcija
Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0006),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 294. panta 2. punktu un 46. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0015/2014),

–  ņemot vērā LESD 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 4. jūnija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 25. jūnija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 2. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A8-0224/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 424, 26.11.2014., 27. lpp
(2) OV C 271, 19.8.2014., 70. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 25. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013
P8_TC1-COD(2014)0002

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2016/589.)

Juridisks paziņojums