Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0002(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0224/2015

Texte depuse :

A8-0224/2015

Dezbateri :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0055

Texte adoptate
PDF 328kWORD 98k
Joi, 25 februarie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 februarie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0006),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 46 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0015/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 iunie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 25 iunie 2014(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 2 decembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8–0224/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 424, 26.11.2014, p. 27.
(2) JO C 271, 19.8.2014, p. 70.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 februarie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013
P8_TC1-COD(2014)0002

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/589.)

Notă juridică