Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2013(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0029/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0029/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0057

Elfogadott szövegek
PDF 274kWORD 84k
2016. február 25., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glassˮ referenciaszámú kérelem – Belgium
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. február 25-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámú kérelme) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0029/2016),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Belgium „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a belgiumi Hainaut (BE32) és Namur (BE35) NUTS II. szintű régióiban a NACE Rev 2. rendszer alatti 23. ágazat (Nemfém ásványi termék gyártása) szerinti gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben várhatóan 412 elbocsátott munkavállaló, valamint a hainauti régióban élő 100 munkanélküli, képzésben vagy oktatásban nem részesülő, 25 év alatti fiatal (NEET-fiatal) fog részt venni; mivel e munkavállalók közül 144-et az AGC Europe SA tulajdonában lévő roux-i (Hainaut) telep, 268-at pedig a Saint-Gobain Glass Benelux tulajdonában lévő auvelais-i (Namur régió) telep bezárását követően bocsátottak el;

E.  mivel bár a kérelem nem teljesíti az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében megállapított támogathatósági feltételeket, a beavatkozási kritérium alapján került benyújtásra, amely – az elbocsátott munkavállalók esetében az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, a NEETs-fiatalok esetében pedig az EGAA-rendelet 6. cikkének (2) bekezdése értelmében – kivételes esetben lehetővé teszi az eltérést;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 095 544 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 825 907 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2015. augusztus 19-én nyújtották be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2016. január 20-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy az elmúlt években az üvegtermékek uniós kereskedelmében súlyos zavarok következtek be, és rámutat, hogy Európában 2000 és 2010 között a foglalkoztatás az üvegágazat egészében 32%-kal esett vissza; rámutat, hogy Vallóniában, ahol erős történelmi hagyománya van az üveggyártásnak, számos nagyvállalat szembesült nehézségekkel az elmúlt években, a namuri és hainaut-i régiókban az üveggyártási ágazatbeli munkahelyek száma 2007 és 2012 között 19%-kal csökkent, és Vallóniában emellett 2013-ban 1236, 2014-ben pedig 1878 munkahely szűnt meg;

4.  rámutat, hogy Hainaut-ban különösen nehéz a munkaerő-piaci helyzet, mivel a foglalkoztatási ráta az országos átlagnál 9,2%-kal alacsonyabb; megjegyzi, hogy a két régió munkaerőpiacait emellett nagyarányú képzetlen munkaerő jellemzi (a két régióban az álláskeresők majdnem fele nem rendelkezik középfokú képesítéssel);

5.  tudomásul veszi, hogy a Saint-Gobain Group 2013-ban arra kényszerült, hogy egy másik termelőüzemet is bezárjon Vallónia azon részében, ahol felszámolták az ipart, ami az „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit” referenciaszámú, ugyanebben az ágazatban történt 257 elbocsátás kapcsán benyújtott kérelem tárgyát képezi; észrevételezi, hogy a két kérelemben több intézkedés hasonló;

6.  üdvözli, hogy a belga hatóságok már 2014. szeptember 10-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt elkezdték nyújtani az érintett munkavállalók számára a személyre szabott szolgáltatásokat;

7.  rámutat arra, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjától való eltérés ebben az esetben az elbocsátott munkavállalók számára vonatkozik, amely jelentősen nem alacsonyabb az 500 fős határértéknél; üdvözli, hogy a kérelem további 100 NEET-fiatal támogatását is célozza;

8.  tudomásul veszi, hogy Belgium a támogatás tárgyát képező elbocsátott munkavállalók részére hétféle intézkedést tervez: i. segítségnyújtás/tanácsadás/integráció, ii. a munkakeresés elősegítése, iii. integrált képzés, iv. tapasztalatcsere, v. vállalkozás létrehozásához nyújtott támogatás, vi. a kollektív projektek támogatása, és vii. álláskeresési és képzési támogatás.

9.  üdvözli a kollektív projektek támogatását; felhívja a Bizottságot, hogy a résztvevők számára jelentette előnyök felmérése céljából értékelje az ilyen típusú intézkedések eredményeit más kérelmek esetén;

10.  üdvözli, hogy a kérelem tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek kifejezetten a NEET-fiataloknak próbálnak segítséget nyújtani; tudomásul veszi, hogy a NEET-fiataloknak nyújtott személyre szabott szolgáltatások a következő intézkedéseket foglalják magukban: i. továbbtanulási/továbbképzési, illetve bevezetési célú mobilizáció és útmutatás, ii. képzés, iii. személyre szabott továbbképzés, és iv. munkakeresési és képzési támogatás;

11.  tudatában van, hogy a javasolt intézkedések keretében nyújtandó juttatások és ösztönzők a teljes becsült költségek 5,52%-ában vannak korlátozva;

12.  megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a szociális partnerekkel, a vállalatokkal és az állami foglalkoztatási szolgálatokkal egyeztetve készült el;

13.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

14.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

15.  hangsúlyozza, hogy az ugyanabból a földrajzi régióból érkező egymást követő kérelmek esetén a Bizottságnak össze kellene gyűjtenie és elemeznie kellene a korábbi kérelmekkel kapcsolatos tapasztalatokat, és gondoskodnia kellene arról, hogy az új kérelmek esetén az elemzések megállapításait kellő mértékben figyelembe vegyék;

16.  kéri a Bizottságot, hogy a jövőben térjen ki arra is javaslatában, hogy a munkavállalókat előreláthatólag melyik ágazatban lehet újra foglalkoztatni, és hogy a kínált képzés igazodik-e az elbocsátásokban érintett régió jövőbeli gazdasági kilátásaihoz és munkaerő-piaci igényeihez;

17.  tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

18.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

19.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges hatást;

20.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

21.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

22.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium „EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2016/407 határozat.)

Jogi nyilatkozat