Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2013(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0029/2016

Testi mressqa :

A8-0029/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 25/02/2016 - 7.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0057

Testi adottati
PDF 375kWORD 88k
Il-Ħamis, 25 ta' Frar 2016 - Brussell Verżjoni finali
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni – EGF/2013/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Belġju)
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Riżoluzzjoni
 Anness

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Frar 2016 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2013/007 BE/Hainaut-Namur Glass, ippreżentata mill-Belġju) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

—  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

—  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006(1) (ir-Regolament dwar il-FEG),

—  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(2), u b' mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

—  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni finanzjarja tajba(3) (FII tat-2 ta' Diċembru 2013), u b'mod partikolari l-punt 13 tiegħu,

—  wara li kkunsidra l-proċedura ta' trilogu prevista fil-punt 13 tal-FII tat-2 ta' Diċembru 2013,

—  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali,

—  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali,

—  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0029/2016),

A.  billi l-Unjoni stabbiliet strumenti leġiżlattivi u baġitarji biex toffri appoġġ addizzjonali għall-ħaddiema li jkunu qed ibatu l-konsegwenzi ta' bidliet strutturali kbar fl-andament kummerċjali dinji jew tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali u biex tassistihom fl-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fis-suq tax-xogħol;

B.  billi l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni lill-ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja għandha tkun dinamika u titqiegħed għad-dispożizzjoni kemm jista' jkun malajr u bl-aktar mod effiċjenti possibbli, bi qbil mad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, adottata waqt il-laqgħa ta' konċiljazzjoni tas-17 ta' Lulju 2008, u b'kunsiderazzjoni xierqa għall-FII tat-2 ta' Diċembru 2013 fir-rigward tal-adozzjoni ta' deċiżjonijiet biex jiġi mobilizzat il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG);

C.  billi l-adozzjoni tar-Regolament dwar il-FEG tirrifletti l-ftehim li ntlaħaq bejn il-Parlament u l-Kunsill biex jiġi introdott mill-ġdid il-kriterju tal-mobilizzazzjoni f'każ ta' kriżi, biex tiġi ffissata l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal 60 % tal-ispejjeż totali stmati tal-miżuri proposti, biex tiżdied l-effiċjenza għat-trattament tal-applikazzjonijiet għall-FEG fil-Kummissjoni u mill-Parlament u mill-Kunsill billi jitqassar iż-żmien għall-valutazzjoni u għall-approvazzjoni, biex jiġu estiżi l-azzjonijiet u l-benefiċjarji eleġibbli għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għaż-żgħażagħ, u biex jiġu ffinanzjati l-inċentivi għat-twaqqif ta' negozji proprji;

D.  billi l-Belġju ppreżenta l-applikazzjoni EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG, wara sensji fis-settur ekonomiku kklassifikat fir-Reviżjoni 2 Diviżjoni 23 ("Manifattura ta' prodotti minerali mhux metalliċi oħra") tan-NACE fir-reġjuni ta' livell NUTS 2 ta' Hainaut (B32) u ta' Namur (B35) fil-Belġju, u billi l-412 ħaddiema li ngħataw is-sensja, kif ukoll 100 żagħżugħ taħt l-età ta' 25 sena mir-reġjun ta' Hainaut li jinsabu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), huma mistennija li jipparteċipaw fil-miżuri; billi 144 minn dawn il-ħaddiema ngħataw is-sensja wara l-għeluq tal-impjant ta' produzzjoni ta' Roux (Hainaut), proprjetà ta' AGC Europe S.A., u 268 ħaddiem wara l-għeluq tal-impjant ta' produzzjoni ta' Auvelais (fir-reġjun ta' Namur), proprjetà ta' Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  billi, minkejja li l-applikazzjoni ma tissodisfax il-kriterji tal-eliġibbiltà stipulati fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament dwar il-FEG, din ġiet imressqa taħt il-kriterji ta' intervent, li jippermettu għal deroga f'ċirkostanzi eċċezzjonali, b'mod partikolari l-Artikolu 4(2) tar-Regolament dwar il-FEG fil-każ tal-ħaddiema li ngħataw is-sensja, u l-Artikolu 6(2) tar-Regolament dwar il-FEG fil-każ ta' NEETs;

1.  Jaqbel mal-Kummissjoni li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament dwar il-FEG huma sodisfatti, u li għalhekk il-Belġju hu intitolat għal kontribuzzjoni finanzjarja ta' EUR 1 095 544 skont dan ir-Regolament, li tirrappreżenta 60 % tal-ispiża totali ta' EUR 1 825 907;

2.  Jikkonstata li l-awtoritajiet Belġjani ppreżentaw l-applikazzjoni għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG fid-19 ta' Awwissu 2015, u li l-valutazzjoni tagħha tlestliet mill-Kummissjoni fl-20 ta' Jannar 2016 u ġiet notifikata lill-Parlament dakinhar stess;

3.  Jikkonstata li f'dawn l-aħħar snin il-kummerċ ta' prodotti tal-ħġieġ fl-Unjoni għadda minn taqlib kbir u jenfasizza li, bejn l-2000 u l-2010, l-impjiegi fis-settur tal-ħġieġ kollu fl-Ewropa naqsu bi 32 %; jirrimarka li fil-Vallonja, li għandha storja b'saħħitha ta' produzzjoni tal-ħġieġ, diversi impriżi kbar iffaċċjaw diffikultajiet f'dawn l-aħħar snin, u n-numru ta' impjiegi fis-settur tal-ħġieġ fir-reġjuni ta' Hainaut u ta' Namur naqas b'19 % bejn l-2007 u l-2012, filwaqt li fil-Vallonja fl-2013 intilfu 1 236 impjieg u fl-2014 intilfu 1 878 impjieg;

4.  Jirrimarka li Hainaut, b'mod partikolari, qed tħabbat wiċċha ma' sitwazzjoni diffiċli relatata mas-suq tax-xogħol b'rata ta' impjieg ta' 9,2 % inqas mill-medja nazzjonali; jikkonstata li s-swieq tax-xogħol taż-żewġ reġjuni huma, barra minn hekk, ikkaratterizzati minn proporzjon għoli ta' nies b'nuqqas ta' kwalifiki tax-xogħol (madwar 50 % ta' dawk li qed ifittxu impjieg fiż-żewġ reġjuni ma għandhomx il-kwalifiki tal-ogħla livell sekondarju)

5.  Jikkonstata li, fl-2013, is-Saint-Gobain Group ġie sforzat jagħlaq impjant ieħor ta' produzzjoni fil-Vallonja, li kien is-suġġett tal-applikazzjoni EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit relatata ma' 257 sensja fl-istess settur; jinnota li bosta miżuri f'dawn iż-żewġ talbiet huma simili;

6.  Jilqa' l-fatt li l-awtoritajiet Belġjani bdew jipprovdu s-servizzi personalizzati lill-ħaddiema milquta fl-10 ta' Settembru 2014, ferm qabel id-deċiżjoni dwar l-għoti ta' appoġġ mill-FEG għall-pakkett koordinat propost;

7.  Jinnota li d-deroga mill-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament dwar il-FEG f'dan il-każ tirrigwarda għadd ta' sensji li mhumiex wisq aktar baxxi mil-limitu ta' 500 sensja; jilqa' pożittivament il-fatt li l-applikazzjoni għandha l-għan li tappoġġa 100 NEET oħrajn;

8.  Jikkonstata li l-Belġju qed jippjana seba' tipi ta' miżuri għall-ħaddiema li ngħataw is-sensja koperti minn din l-applikazzjoni: (i) appoġġ/gwida/integrazzjoni, (ii) appoġġ għat-tfittix ta' taħriġ, (iii) taħriġ integrat, (iv) trasferiment ta' esperjenzi, (v) appoġġ għall-ħolqien ta' intrapriżi, (vi) appoġġ għal proġetti kollettivi, u (vii) allowances għal min ikun qed ifittex impjieg jew ikun qed isegwi taħriġ;

9.  Jilqa' l-appoġġ għall-proġetti kollettivi; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa r-riżultati li nkisbu minn din it-tip ta' miżura f'applikazzjonijiet oħra sabiex tiddetermina l-benefiċċji tagħha għall-parteċipanti;

10.  Jilqa' l-fatt li l-applikazzjoni jinkludu miżuri mmirati b'mod speċifiku biex jipprovdi assistenza lil NEETs; jikkonstata li s-servizzi personalizzati pprovduti lin-NEETs se jinkludu: (i) mobilizzazzjoni u gwida jew għal aktar edukazzjoni/taħriġ jew inkella biex isegwu sessjonijiet ta' induzzjoni, (ii) taħriġ, (iii) titjib tal-ħiliet personalizzati, u (iv) allowances għal min ikun qed ifittex impjieg jew ikun qed isegwi taħriġ;

11.  Japprezza l-fatt li l-allowances u l-inċentivi li se jiġu pprovduti bħala parti mill-miżuri proposti huma limitati għal 5,52 % tal-ispejjeż stmati totali;

12.  Jikkonstata li l-pakkett koordinat ta' servizzi personalizzati tfassal b'konsultazzjoni mas-sħab soċjali, l-impriżi u s-servizzi pubbliċi tal-impjiegi;

13.  Ifakkar li, f'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament dwar il-FEG, il-pakkett koordinat ta' servizzi personalizzati appoġġati mill-FEG għandu jitfassal b'mod li jantiċipa l-perspettivi u l-kapaċitajiet meħtieġa fil-ġejjieni tas-suq tax-xogħol, u għandu jkun jaqbel mal-bidla lejn ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u sostenibbli;

14.  Ifakkar fl-importanza li titjieb l-impjegabbiltà tal-ħaddiema kollha permezz ta' taħriġ adattat u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kompetenzi miksuba tul il-karriera professjonali tal-ħaddiem; jistenna li t-taħriġ offrut fil-pakkett koordinat jiġi adattat mhux biss għall-bżonnijiet tal-ħaddiema li ngħataw is-sensja, iżda anke għall-ambjent kummerċjali reali;

15.  Jenfasizza li fil-każ ta' applikazzjonijiet suċċessivi mill-istess reġjun ġeografiku, il-Kummissjoni għandha tiġbor u tanalizza l-esperjenzi minn applikazzjonijiet preċedenti u tiżgura li fil-każ ta' applikazzjonijiet ġodda kwalunkwe konklużjoni ta' din l-analiżi tkun dibitament ikkunsidrata;

16.  Jitlob lill-Kummissjoni tkompli tispeċifika fi proposti futuri, f'liema setturi huwa probabbli li l-ħaddiema jsibu impjieg u jekk it-taħriġ offrut huwiex allinjat mal-prospetti ekonomiċi futuri u l-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol fir-reġjuni milqutin mis-sensji;

17.  Jikkonstata l-fatt li l-awtoritajiet Belġjani kkonfermaw li l-azzjonijiet eliġibbli ma jirċevux assistenza minn strumenti finanzjarji oħra tal-Unjoni; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tippreżenta evalwazzjoni komparattiva ta' dik id-data fir-rapporti annwali tagħha sabiex tiżgura r-rispett sħiħ tar-regolamenti eżistenti u li ma jkunx jista' jkun hemm dupplikazzjoni tas-servizzi ffinanzjati mill-Unjoni;

18.  itenni li l-assistenza mill-FEG ma għandha tissostitwixxi la l-azzjonijiet li huma r-responsabbiltà tal-kumpaniji skont id-dritt nazzjonali jew ftehimiet kollettivi, u lanqas il-miżuri għar-ristrutturar ta' kumpaniji jew setturi;

19.  Japprezza l-proċedura mtejba stabbilita mill-Kummissjoni, b'segwitu għat-talba mill-Parlament għar-rilaxx rapidu tal-għotjiet; jikkonstata l-pressjoni mil-lat ta' ħin li jġib miegħu l-kalendarju l-ġdid u l-impatt potenzjali fuq l-effikaċja tal-eżami tal-każijiet;

20.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-pubbliku jkollu aċċess għad-dokumenti kollha relatati ma' każijiet tal-FEG;

21.  Japprova d-deċiżjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

22.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

23.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANNESS

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Belġju EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(It-test ta' dan l-anness mhux riprodott hawnhekk billi jikkorrispondi mal-att finali, Deċiżjoni Deċiżjoni (UE) 2016/407.)

Avviż legali