Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0136(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0041/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0041/2016

Rasprave :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Glasovanja :

PV 08/03/2016 - 6.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0067

Usvojeni tekstovi
PDF 401kWORD 69k
Utorak, 8. ožujka 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Zdravlje životinja ***II
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016
Rezolucija
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 8. ožujka 2016. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje austrijskog Saveznog vijeća, podneseno u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 10. prosinca 2013.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Parlamentu i Vijeću (COM(2013)0260),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0041/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

4.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

6.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 170, 5.6.2014., str. 104.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0381.


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o antimikrobnoj otpornosti i upotrebi veterinarsko-medicinskih proizvoda

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću „Akcijski plan protiv povećane prijetnje od antimikrobne otpornosti” COM(2011)0748 ističe se preventivna uloga Uredbe o prenosivim bolestima životinja („Zakon o zdravlju životinja”) i u skladu s tim očekivano smanjenje upotrebe antibiotika u životinja. Uz obveze predviđene tom Uredbom države članice poziva se da se obvežu prikupljati relevantne, usporedive i dovoljno detaljne podatke o trenutačnoj upotrebi antimikrobnih medicinskih proizvoda u životinja te da te podatke šalju Komisiji kako bi se osigurala razboritija upotreba antimikrobnih medicinskih proizvoda u životinja i time doprinijelo smanjenju rizika od antimikrobne otpornosti.

Izjava Komisije o redovitom izvješćivanju o upotrebi antimikrobnih medicinskih proizvoda u životinja u Uniji

Komisija se obvezuje objavljivati redovito izvješće u pogledu upotrebe antimikrobnih medicinskih proizvoda u životinja u EU-u na temelju podataka koje su dostavile države članice.

Izjava Komisije o dobrobiti životinja

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila sprečavanja i nadziranja bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude, ali ona ne sadržava odredbe kojima se posebno uređuje dobrobit životinja, iako su zdravlje i dobrobit životinja povezani. Unija ima dobro razvijenu pravnu stečevinu u pogledu dobrobiti životinja kojom su obuhvaćene različite vrste (tovni pilići, kokoši nesilice, svinje, telad) ili aktivnosti (uzgoj, prijevoz, klanje, istraživanje itd.). To će se zakonodavstvo o dobrobiti životinja nužno i dalje primjenjivati. Komisija se u potpunosti zalaže za posvećivanje pune pozornosti dobrobiti životinja u skladu s člankom 13. Ugovora i unutar njime utvrđenih ograničenja, uključujući potpunu provedbu i primjereni razvoj tog zakonodavstva.

Pravna napomena