Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0136(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0041/2016

Texte depuse :

A8-0041/2016

Dezbateri :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Voturi :

PV 08/03/2016 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0067

Texte adoptate
PDF 331kWORD 70k
Marţi, 8 martie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Sănătatea animalelor ***II
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 martie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și abrogare a anumitor acte în domeniul sănătății animale („Legea privind sănătatea animală”) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0260),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0041/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 170, 5.6.2014, p. 104.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2014)0381.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind rezistența la antimicrobiene și utilizarea medicamentelor de uz veterinar

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu intitulată „Plan de acțiune pentru combaterea amenințării tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene” (COM(2011)0748) subliniază rolul preventiv al regulamentului privind bolile animale transmisibile („Legea Sănătății Animale”) și, în consecință, reducerea preconizată a utilizării de antibiotice la animale. În plus față de cerințele prevăzute în acest regulament, statele membre sunt invitate să se angajeze să colecteze date relevante, comparabile și suficient de detaliate privind utilizarea efectivă a medicamentelor antimicrobiene la animale și să transmită aceste date Comisiei pentru a asigura o utilizare mai prudentă a medicamentelor antimicrobiene la animale, contribuind astfel la reducerea riscului de rezistență la antimicrobiene.

Declarația Comisiei privind raportarea periodică cu privire la utilizarea medicamentelor antimicrobiene la animale în Uniune

Comisia se angajează să publice un raport periodic în ceea ce privește utilizarea medicamentelor antimicrobiene la animale în UE pe baza datelor puse la dispoziție de către statele membre.

Declarația Comisiei privind bunăstarea animalelor

Prezentul regulament stabilește norme de prevenire și control al bolilor animalelor care sunt transmisibile la animale sau la oameni și nu conține dispoziții care reglementează în mod specific bunăstarea animalelor, deși sănătatea și bunăstarea animalelor sunt teme conexe. Uniunea are un acquis bine dezvoltat în materie de bunăstare a animalelor, care acoperă diverse specii (pui de carne, găini ouătoare, porci, viței) sau activități (agricultură, transport, sacrificare, cercetare etc.). Această legislație privind bunăstarea animalelor va continua, în mod necesar, să se aplice. Comisia este pe deplin angajată să țină seama întru totul de bunăstarea animalelor, în conformitate cu articolul 13 din tratat și în limitele stabilite de acesta, inclusiv să asigure punerea în aplicare deplină și dezvoltarea corespunzătoare a acestei legislații.

Notă juridică