Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0014(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0006/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0006/2016

Viták :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Szavazatok :

PV 08/03/2016 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0068

Elfogadott szövegek
PDF 252kWORD 76k
2016. március 8., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program ***I
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. március 8-i jogalkotási állásfoglalása az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0032),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0025/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. július 9-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. október 7-i véleményére(2),

–  tekintettel a javaslatra vonatkozó intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a tárgyalási megbízatásról szóló, 2015. május 27-i határozatára(3),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. december 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0006/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 451., 2014.12.16., 142. o.
(2) HL C 415., 2014.11.20., 30. o.
(3) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0216.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. március 8-án került elfogadásra az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcs-és zöldségfélék, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0014

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/791 rendelet.)

Jogi nyilatkozat