Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0337/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0083

Prijaté texty
PDF 262kWORD 88k
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Sloboda prejavu v Kazachstane
P8_TA(2016)0083RC-B8-0337/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2016 o slobode prejavu v Kazachstane (2016/2607(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kazachstane vrátane uznesení z 18. apríla 2013(1), 15. marca 2012(2), 22. novembra 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom(3), z 15. decembra 2011 o stave vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu(4) a zo 17. septembra 2009 o prípade Jevgenija Žovtisa v Kazachstane(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej po podpise dohody o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom 21. decembra 2015,

–  zreteľom na siedme kolo každoročného dialógu EÚ a Kazachstanu o ľudských právach, ktoré sa konalo 26. novembra 2015 v Astane,

–  so zreteľom na závery Rady z 22. júna 2015 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu,

–  so zreteľom na štvrtú správu o pokroku z 13. januára 2015 o vykonávaní stratégie EÚ pre Strednú Áziu, ktorá bola prijatá v roku 2007,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu pre právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania Mainu Kiaiho po jeho návšteve v Kazachstane, ktorá bola predložená 16. júna 2015,

–  so zreteľom na dohodu o rozšírenom partnerstve a spolupráci, ktorá bola podpísaná 21. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 20 kazašskej ústavy,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Kazachstan podpísali 21. decembra 2015 dohodu o rozšírenom partnerstve a spolupráci, ktorej cieľom je poskytnúť všeobecný rámec pre posilnený politický dialóg a spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a v mnohých ďalších oblastiach; keďže táto dohoda kladie veľký dôraz na demokraciu a právny štát, ľudské práva a základné slobody, trvalo udržateľný rozvoj a spoluprácu v oblasti občianskej spoločnosti;

B.  keďže Kazachstan je významným medzinárodným aktérom a zohráva dôležitú úlohu, čo sa týka politického a sociálno-ekonomického rozvoja, ako aj bezpečnostnej situácie, v celom regióne; keďže Kazachstan zohráva pozitívnu úlohu v Strednej Ázii, pretože sa snaží o rozvoj dobrých susedských vzťahov so susednými krajinami, o pokračovanie regionálnej spolupráce a mierové riešenie všetkých bilaterálnych otázok; keďže EÚ má zásadný záujem o posilnenie politickej, hospodárskej a bezpečnostnej spolupráce s regiónom Strednej Ázie prostredníctvom silného, otvoreného a strategického vzťahu medzi EÚ a Kazachstanom;

C.  keďže dohodu o rozšírenom partnerstve a spolupráci budú musieť ratifikovať parlamenty všetkých 28 členských štátov EÚ a Európsky parlament; keďže táto dohoda nielen posilní politický dialóg medzi EÚ a Kazachstanom a bude slúžiť na podporu vzájomného obchodu a investícií, ale zároveň kladie veľký dôraz na medzinárodné záväzky; keďže možno konštatovať, že počas rokovaní o tejto dohode došlo k zlepšeniu, čo sa týka angažovanosti občianskej spoločnosti, a to prostredníctvom opatrení prijatých s cieľom zahrnúť občiansku spoločnosť do verejnej tvorby politiky;

D.  keďže všeobecná situácia v oblasti slobody prejavu sa v posledných rokoch zhoršila; keďže v decembri 2015 kazašské orgány zadržali novinárku a majiteľku webovej spravodajskej lokality Nakanune.kz Guzal Baidalinovovú v súvislosti s kriminálnym prípadom na základe obvinení z „úmyselného zverejňovania nepravdivých informácií“; keďže po zatknutí Guzal Baidalinovovej boli vyjadrené obavy z prenasledovania nezávislých médií v Kazachstane; keďže 29. februára 2016 súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok v prípade novinárky Julie Kozlovovej, ktorá píše pre Nakanune.kz;

E.  keďže prebieha vyšetrovanie voči predsedovi Národného tlačového združenia a zväzu novinárov Sejtkazymu Matajevovi, ktorý je obvinený zo sprenevery miliónov kazašských tenge z verejných fondov; keďže Sejtkazy Matajev, ktorý obvinenia popiera, ako aj jeho syn Aset Matajev, ktorý je riaditeľom nezávislej spravodajskej agentúry KazTag, boli 22. februára 2016 zadržaní; keďže Aset Matajev bol po výsluchu prepustený;

F.  keďže 22. januára 2016 súd uznal blogerov Jermeka Narymbajeva a Serikžana Mambetalina, ktorí boli v októbri 2015 zatknutí na základe obvinení z „podnecovania vnútroštátnych nepokojov“, za vinných a odsúdil ich na tri a dva roky odňatia slobody; keďže bloger Bolatbek Bľalov bol odsúdený na obmedzené domáce väzenie;

G.  keďže kazašské orgány zatvorili nezávislé a opozičné médiá vrátane Assandi Times a Pravdivaja a časopisov ADAM bol a ADAM; keďže koncom roka 2012 kazašské orgány podali žalobu na nezávislé a opozičné médiá, najmä noviny Golos Respubliki a Vzgľad, ako aj na noviny a webové stránky s nimi prepojené, a na webové televízne portály K+ and Stan.TV;

H.  keďže súd v Almaty uložil v októbri 2014 agentúre Havas Worldwide Kazakhstan pokutu 34 miliónov KZT;

I.  keďže európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) je dôležitým finančným nástrojom na podporu organizácií občianskej spoločnosti a demokratizácie v krajine i regióne;

J.  keďže podľa asociácie ILGA (Medzinárodná asociácia lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálnych osôv) osoby LGBTI sa v Kazachstane stretávajú s mnohými právnymi problémami a diskrimináciou, ktoré obyvatelia nepatriaci do skupiny LGBTI osôb nepoznajú; keďže tak mužské, ako aj ženské sexuálne aktivity osôb rovnakého pohlavia sú v Kazachstane legálne, ale páry rovnakého pohlavia a domácnosti vedené pármi rovnakého pohlavia nemajú nárok na rovnakú právnu ochranu, akú majú zosobášené páry opačného pohlavia;

K.  keďže 20. marca 2016 sa budú v Kazachstane konať predčasné parlamentné voľby, pred ktorými by sa mali zabezpečiť záruky, pokiaľ ide o slobodu prejavu v spoločnosti a jednoduchú a transparentnú registráciu politických strán, ktoré sa považujú za slobodné a spravodlivé; keďže podľa záverečnej správy volebnej pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) z 3. apríla 2012, boli voľby v roku 2012 poznačené „závažnými nedostatkami“(6);

L.  keďže 1. januára 2015 nadobudli účinnosť nový trestný zákonník, nový kódex správnych priestupkov a nový trestný poriadok;

M.  keďže Kazachstan figuruje v rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc za rok 2015 na 160. mieste spomedzi 180 krajín;

N.  keďže EÚ neustále spolupracovala s Kazachstanom pri jeho úsilí o pristúpenie k WTO, čo v súčasnosti viedlo k ukončeniu rokovaní o členstve vo WTO; keďže je dôležité, aby Kazachstan dodržiaval zásady právneho štátu, plnil svoje medzinárodné záväzky a zabezpečil právnu istotu pre medzinárodné spoločnosti pôsobiace v krajine, ako aj ochranu ich investícií;

O.  keďže rozvojová spolupráca s Kazachstanom sa zameriava na posilnenie kapacít regionálnej štátnej správy a miestnej samosprávy, podporu reformy sektora súdnictva a zlepšenie schopnosti verejného sektora zaviesť sociálne a hospodárske reformy;

1.  zdôrazňuje dôležitosť vzťahov medzi EÚ a Kazachstanom a posilňovania hospodárskej a politickej spolupráce vo všetkých oblastiach; zdôrazňuje, že EÚ má veľký záujem o udržateľný vzťah Kazachstanom z hľadiska politickej a hospodárskej spolupráce;

2.  vyjadruje svoje obavy z podmienok na prácu oznamovacích prostriedkov a z pomerov v oblasti slobody prejavu v Kazachstane; vyjadruje svoje obavy z podmienok na prácu oznamovacích prostriedkov a z pomerov v oblasti slobody prejavu v Kazachstane; poukazuje na to, že sloboda prejavu pre nezávislé médiá, blogerov a jednotlivých občanov je univerzálnou hodnotou, o ktorej nemožno vyjednávať;

3.  vyjadruje poľutovanie nad nevyberavým blokovaním spravodajstva, sociálnych médií a ďalších internetových stránok s odôvodnením, že tieto stránky ukazujú nezákonný obsah, a vyzýva kazašské orgány na zabezpečenie toho, aby všetky opatrenia na obmedzenie prístupu na internetové zdroje boli podložené zákonom; je znepokojený zmenami komunikačného zákona, ktoré boli prijaté v roku 2014;

4.  je hlboko znepokojený nedodržiavaním a porušovaním práv väzňov v rámci kazašského väzenského systému; je znepokojený telesným a duševným stavom väzňov Vladimíra Kozlova,Vadima Kuramšina (ktorý získal Medzinárodnú cenu ľudských práv Ludovica Trarieuxa v roku 2013) a Arona Atabeka, ktorých odsúdili z politických dôvodov, a žiada, aby sa im bezodkladne poskytol prístup k potrebnej liečbe a aby sa im povolili pravidelné návštevy, a to aj zo strany rodinných príslušníkov, právnych zástupcov a predstaviteľov organizácií pre ľudské práva a práva väzňov;

5.  uznáva „program 100 krokov“ ako pokus o riešenie naliehavých reforiem v Kazachstane; vyzýva Kazachstan, aby začal uplatňovať národný mechanizmus na predchádzanie mučenia a aby začal rozpravu o novom trestnom zákonníku;

6.  zdôrazňuje, že hlbšie politické a hospodárske vzťahy s EÚ, ako sa to predpokladá v nedávno podpísanej Dohode o posilnenom partnerstve a spolupráci, sa musia zakladať na spoločných hodnotách a zodpovedať aktívnemu a konkrétnemu záväzku Kazachstanu, že zrealizuje politické a demokratické reformy, ktoré vyplývajú z jeho medzinárodných záväzkov;

7.  víta skutočnosť, že v Kazachstane od posledného dialógu o ľudských právach prepustili mnohých uväznených aktivistov za ľudské práva a odborárov;

8.  zdôrazňuje, že legitímny boj proti terorizmu a extrémizmu by sa nemal zneužívať ako zámienka zákazu činnosti opozície, brzdenia slobody prejavu či obmedzovania nezávislosti súdnictva;

9.  požaduje preskúmanie článkov trestného zákonníka, ktoré možno použiť na kriminalizovanie zákonného správania chráneného medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, a to najmä článku 174 o „podnecovaní sociálnych, národných, kmeňových, rasových, triednych či náboženských sporov“;

10.  vyzýva kazašské orgány, aby zrušili tresty blogerov vrátane Jermeka Narymbajeva, Serikžana Mambetalina a Bolatbeka Bľalova; požaduje prepustenie Guzal Baidalinovovej; požaduje skončenie prenasledovania Sejtkazyho a Aseta Matajevovcov; v tejto súvislosti poukazuje na to, že prípady novinárov by sa mali zverejňovať a že počas súdneho konania by jeho účastníkov nemali obťažovať;

11.  požaduje prepustenie opozičného vodcu Vladimíra Kozlova, ktorého v súčasnosti zadržiavajú v prísnych väzenských podmienkach, ktorý čaká na nezávislé a nestranné preskúmanie svojho prípadu;

12.  vyjadruje hlboké obavy v súvislosti so zákonom o mimovládnych organizáciách, ktorý ohrozuje existenciu a nezávislosť mimovládnych organizácií v Kazachstane; vyzýva kazašské orgány, aby za všetkých okolností zaručili, že všetci aktivisti za ľudské práva a mimovládne organizácie v Kazachstane budú môcť vykonávať svoju zákonnú činnosť v oblasti ľudských práv bez toho, aby sa museli báť represálií, a bez akýchkoľvek obmedzení;

13.  víta želanie Kazachstanu aktívne sa podieľať ako sprostredkovateľ/podporovateľ na medzinárodných bezpečnostných otázkach, ktoré sa týkajú širšieho regiónu; naliehavo vyzýva kazašské orgány, aby dodržiavali medzinárodné záväzky, ku ktorým sa pripojili, vrátane záväzkov týkajúcich sa dodržiavania zásad právneho štátu a nezávislosti súdnictva;

14.  víta pravidelné dialógy o ľudských právach medzi EÚ a Kazachstanom; zdôrazňuje dôležitosť dialógov o ľudských právach medzi EÚ a kazašskými orgánmi; požaduje posilnenie dialógov, aby napomohli zriadenie fóra, kde bude možné otvorene hovoriť o problémoch; zdôrazňuje, že tieto dialógy by mali byť účinné a zamerané na výsledky;

15.  vyzýva EÚ a najmä ESVČ, aby pozorne monitorovali vývoj v Kazachstane, podľa potreby prezentovali svoje obavy kazašským orgánom, poskytovali im pomoc a pravidelne informovali Európsky parlament; vyzýva delegáciu EÚ v Astane, aby ďalej zohrávala aktívnu úlohu pri monitorovaní situácie a predkladala problematiku slobody prejavu na všetkých dôležitých bilaterálnych stretnutiach s Kazachstanom;

16.  naliehavo vyzýva kazašské orgány, aby v plnej miere realizovali odporúčania OBSE/Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva ešte pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami, a aby podnikli konkrétne kroky na realizáciu odporúčaní osobitného spravodajcu OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania a združovania; pripomína Kazachstanu jeho želanie kandidovať na kreslo nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2017 – 2018;

17.  vyzýva kazašské orgány, aby sa zaviazali na plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sa nedávno prijali na medzinárodnej úrovni;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Kazachstanu.

(1) Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 85.
(2) Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 93.
(3) Ú. v. EÚ C 419, 16.12.2015, s. 159.
(4) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(5) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 30.
(6) http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true

Právne oznámenie