Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2608(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0338/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2016 - 7.2

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0084

Texte adoptate
PDF 258kWORD 84k
Joi, 10 martie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni
P8_TA(2016)0084RC-B8-0338/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2016 referitoare la Egipt, în special la cazul lui Giuliano Regeni (2016/2608(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt, mai ales rezoluția din 17 decembrie 2015(1) și rezoluția din 15 ianuarie 2015(2),

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE referitoare la Egipt din 21 august 2013 și din 10 februarie 2014,

–  având în vedere Acordul de asociere UE-Egipt,

–  având în vedere orientările UE privind pedeapsa capitală, tortura, libertatea de exprimare și apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere răspunsul din 27 octombrie 2015 al Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-010476/2015 privind sprijinul militar acordat Egiptului de UE și statele membre,

–  având în vedere Constituția Egiptului, în special articolul 52 (privind tortura) și articolul 93 (privind caracterul obligatoriu al dreptului internațional al drepturilor omului),

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Convenția împotriva torturii, la care Egiptul este parte,

–  având în vedere declarația Comisiei egiptene pentru drepturi și libertăți, care a raportat faptul că în 2015 au dispărut 1 700 de persoane aflate în mâinile forțelor de securitate ale statului,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit informațiilor disponibile, Giulio Regeni, un doctorand italian în cadrul Universității Cambridge în vârstă de 28 de ani, a dispărut la 25 ianuarie 2016 după ce a ieșit din locuința sa din Cairo; întrucât corpul său a fost descoperit la 3 februarie 2016 lângă un drum de la periferia orașului Cairo;

B.  întrucât autoritățile egiptene au dispus efectuarea unei autopsii înainte de repatrierea corpului în Italia, unde anchetatorii italieni au efectuat ei înșiși o autopsie; întrucât rezultatele nu au fost încă făcute publice; întrucât autoritățile egiptene au afirmat că nu au nimic de ascuns cu privire la această crimă, că sunt în egală măsură interesate să afle adevărul și că sunt dispuse să coopereze pe deplin cu omologii lor italieni în cadrul anchetei în curs;

C.  întrucât, potrivit relatărilor din mass-media și ambasadorului italian la Cairo, s-a constatat că corpul domnului Regeni a fost supus unor bătăi severe și mai multor forme de tortură; întrucât ministrul de interne italian a declarat că corpul prezenta semne „ale unor acțiuni inumane, animalice, ale unei violențe inacceptabile”;

D.  întrucât dl Regeni efectua un studiu la Cairo cu privire la dezvoltarea unor sindicate independente în Egipt în perioada post-Mubarak și post-Morsi și a luat legătura cu oponenți ai guvernului;

E.  întrucât cazul lui Giulio Regeni se înscrie pe o lungă listă de dispariții forțate care s-au produs în Egipt începând din iulie 2013; întrucât nimeni nu a fost pedepsit pentru aceste dispariții;

F.  întrucât actualul guvern egiptean desfășoară o campanie de mare amploare de detenție arbitrară a unor critici ai guvernului, printre care se numără jurnaliști, apărători ai drepturilor omului și membri ai unor mișcări politice și sociale; întrucât, potrivit autorităților egiptene, începând din iulie 2013 peste 22 000 de persoane au fost plasate în detenție;

G.  întrucât Centrul El Nadeem de gestionare și reabilitare a victimelor actelor de violență este în pericol de a fi închis de către autorități în urma unor acuzații false referitoare la încălcări în domeniul sănătății; întrucât rolul centrului a fost esențial în ceea ce privește tratarea victimelor violenței și ale torturii, precum și pentru furnizarea de informații privind tortura, uciderile și cele mai grave abuzuri săvârșite asupra unor deținuți;

H.  întrucât Egiptul este de mult timp un partener strategic al Uniunii Europene; întrucât nivelul de implicare a UE în Egipt ar trebui să se bazeze pe stimulente, conform principiului „mai mult pentru mai mult” al politicii europene de vecinătate, și ar trebui să depindă de progresele realizate în legătură cu reforma instituțiilor democratice și în legătură cu statul de drept și drepturile omului; întrucât, la 21 august 2013, Consiliul Afaceri Externe al UE (CAE) a încredințat ÎR/VP sarcina de a revizui asistența acordată de UE Egiptului; întrucât CAE a decis că cooperarea UE cu Egiptul va fi reajustată în funcție de evenimentele ce au loc pe teren;

I.  întrucât concluziile Consiliului Afaceri Externe din 21 august 2013 au subliniat că „statele membre au convenit totodată să suspende licențele de export către Egipt pentru toate echipamentele care ar putea fi folosite în scopuri de represiune internă, să reevalueze licențele de export pentru echipamentele care fac obiectul Poziției comune 2008/944/PESC și să își revizuiască asistența pentru Egipt în domeniul securității”; întrucât aceste concluzii au fost reiterate de Consiliul Afaceri Externe în februarie 2014; întrucât VP/ÎR a confirmat, în răspunsul său din 27 octombrie 2015 la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-010476/2015, că respectivele concluzii reprezintă „un angajament politic împotriva acordării oricărui sprijin militar către Egipt”;

J.  întrucât Constituția Egiptului, adoptată în 2014, consacră drepturile și libertățile fundamentale;

K.  întrucât Egiptul se confruntă cu activități teroriste desfășurate de diferite organizații jihadiste care acționează în Egipt, în special în Sinai, și care au legături cu Statul Islamic și de alte organizații teroriste care acționează pe fondul crizei din Libia; întrucât conflictul în curs din Libia are o influență directă asupra securității din Egipt; întrucât actuala criză este extrem de îngrijorătoare pentru Uniunea Europeană, în special pentru Italia,

1.  condamnă ferm torturarea și asasinarea în condiții suspecte a cetățeanului UE Giulio Regeni și își exprimă profunda compasiune față de familie, căreia îi transmite condoleanțe;

2.  invită autoritățile egiptene să pună la dispoziția autorităților italiene toate documentele și informațiile pentru a permite desfășurarea unei anchete comune rapide, transparente și imparțiale în cazul domnului Regeni, în conformitate cu obligațiile internaționale, și solicită să se depună toate eforturile pentru a aduce autorii acestei crime în fața justiției în cel mai scurt timp posibil;

3.  subliniază cu profundă îngrijorare faptul că cazul lui Giulio Regeni nu este o întâmplare izolată, ci este plasat într-un context al torturii, al decesului în detenție și al disparițiilor forțate produse în ultimii ani în Egipt, încălcându-se în mod evident articolul 2 din Acordul de asociere UE-Egipt, la care se prevede că relațiile dintre UE și Egipt trebuie să se bazeze pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt definite în Declarația universală a drepturilor omului, care constituie un element esențial al acestui acord; invită, prin urmare, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să abordeze în cadrul discuțiilor cu autoritățile egiptene practica curentă a disparițiilor forțate și a torturii și să exercite presiuni pentru reformarea efectivă a aparatului de securitate și a sistemului de justiție din Egipt;

4.  este profund îngrijorat de amenințarea iminentă a închiderii forțate a Centrului El Nadeem de gestionare și reabilitare a victimelor actelor de violență și de tortură; solicită retragerea rapidă a ordinului de închidere administrativă a acestuia;

5.  își exprimă îngrijorarea cu privire la hărțuirea permanentă a Comisiei egiptene pentru drepturi și libertăți, din cauza rolului evident al acesteia în campania „Puneți capăt disparițiilor forțate” din Egipt;

6.  amintește autorităților egiptene de obligațiile legale la nivel național și internațional care le revin și le invită să considere apărarea și promovarea drepturilor omului drept priorități și să asigure tragerea la răspundere a celor care încalcă aceste drepturi; solicită, din nou, eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor plasate în detenție și condamnate doar pentru exercitarea dreptului lor la libertatea de exprimare și de întrunire pașnică, inclusiv a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor și a bloggerilor; solicită autorităților egiptene să garanteze dreptul la un proces echitabil, în conformitate cu standardele internaționale;

7.  invită guvernul egiptean să garanteze faptul că organizațiile naționale și internaționale ale societății civile și sindicatele independente pot să-și desfășoare activitatea în mod liber în această țară, fără ca guvernul să intervină sau să le intimideze; invită autoritățile egiptene să anuleze interdicțiile de călătorie impuse unei serii de apărători ai drepturilor omului din Egipt;

8.  se așteaptă ca noua Constituție, aprobată la 14 și la 15 ianuarie 2014, în special articolele 52, 73 și 93 ale acesteia, să reprezinte un pas important în tranziția țării către democrație;

9.  ia act de constituirea noii Adunări Populare și o invită să revizuiască de urgență Legea privind protestele din noiembrie 2013, care are un caracter represiv și a fost folosită pentru a înăbuși toate formele de opoziție pașnică, precum și Legea din 1914 privind întrunirile; solicită, de asemenea, revizuirea tuturor celorlalte acte legislative cu caracter represiv adoptate cu încălcarea Constituției Egiptului, inclusiv revizuirea Legii privind actele de terorism și a Legii privind entitățile teroriste, care ar putea fi utilizate în mod necorespunzător pentru represiunea pe plan intern, și nu pentru a îmbunătăți securitatea colectivă; subliniază faptul că este dispus ca, în parteneriat cu autoritățile naționale, să studieze posibilitatea de a elabora un program de consolidare a capacităților pentru parlamentul egiptean;

10.  insistă asupra ideii că doar prin construirea unei societăți pluraliste, care respectă diversitatea opiniilor și a modurilor de viață, se poate asigura stabilitatea și securitatea pe termen lung în Egipt și invită autoritățile egiptene să se angajeze într-un dialog de reconciliere, care să aducă laolaltă toate forțele pașnice, inclusiv islamiștii pașnici, pentru a restabili încrederea în politică și economie în cadrul unui proces politic favorabil incluziunii;

11.  subliniază importanța pe care o acordă Uniunea Europeană cooperării cu Egiptul, în calitate de vecin și partener important, precum și rolul Egiptului în asigurarea stabilității din regiune; împărtășește preocupările poporului egiptean cu privire la provocările economice, politice și de securitate cu care se confruntă țara și regiunea lor; condamnă atacurile teroriste asupra civililor și militarilor egipteni;

12.  invită UE, în special VP/ÎR și delegația UE la Cairo, să asigure schimburi regulate cu apărătorii drepturilor omului și cu alte voci ale opoziției, să sprijine persoanele expuse riscurilor sau aflate în detenție și să monitorizeze în mod amănunțit procesele acestora;

13.  îndeamnă statele membre să adere pe deplin la concluziile din august 2013 ale CAE privind exporturile de tehnologii și echipamente militare și cooperarea în materie de securitate; solicită suspendarea exporturilor de echipamente de supraveghere atunci când există dovezi că astfel de echipamente ar fi folosite pentru încălcări ale drepturilor omului; solicită VP/ÎR să prezinte un raport cu privire la situația actuală a cooperării militare și în materie de securitate a statelor membre cu Egiptul și să elaboreze o foaie de parcurs în consultare strânsă cu Parlamentul European, în care să se evidențieze măsurile concrete care urmează să fie adoptate de autoritățile egiptene pentru a îmbunătăți în mod semnificativ situația drepturilor omului și pentru a realiza o reformă cuprinzătoare a sistemului de justiție înainte de reevaluarea concluziilor din august 2013 ale CAE;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Guvernului și Parlamentului Republicii Arabe Egipt, precum și Comisiei africane pentru drepturile omului și ale popoarelor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0463.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2015)0012.

Notă juridică