Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0013/2016

Ingediende teksten :

A8-0013/2016

Debatten :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Stemmingen :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Stemverklaringen
PV 10/03/2016 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 61k
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I
P8_TA(2016)0086A8-0013/2016
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0460),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0273/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 9 maart 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0013/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(1);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Dit standpunt stemt overeen met de amendementen aangenomen op 25 februari 2016 (Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0056.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 maart 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van autonome noodhandelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië
P8_TC1-COD(2015)0218

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/580.)

Juridische mededeling