Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2000(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0062/2016

Predkladané texty :

A8-0062/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/04/2016 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0099

Prijaté texty
PDF 252kWORD 66k
Utorok, 12. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Žiadosť o zbavenie imunity Hermanna Winklera
P8_TA(2016)0099A8-0062/2016

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. apríla 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Hermanna Winklera (2016/2000(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Hermanna Winklera, ktorú 25. septembra 2015 podala generálna prokuratúra v Lipsku v súvislosti s predbežným vyšetrovaním dopravnej nehody (ref. 600 AR 3037/15) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 14. decembra 2015,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Hermann Winkler sa vzdal svojho práva na vypočutie v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 46 ústavy Nemeckej spolkovej republiky (Grundgesetz),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0062/2016),

A.  keďže generálna prokuratúra v Lipsku (Nemecko) požiadala o zbavenie parlamentnej imunity Hermanna Winklera, poslanca Európskeho parlamentu, v súvislosti so začatím vyšetrovania vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

C.  keďže podľa článku 46 ods. 2 ústavy Nemeckej spolkovej republiky (Grundgesetz) poslanec nemôže niesť zodpovednosť za trestný čin bez povolenia Európskeho parlamentu, ak nebol zadržaný pri páchaní trestného činu alebo v priebehu nasledujúceho dňa;

D.  keďže žiadosť sa týka predbežného vyšetrovania vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala 23. septembra 2015 a ktorej účastníkom bol Hermann Winkler;

E.  keďže trestné konania sa netýkajú žiadneho vyjadreného názoru alebo hlasovania pri výkone úloh poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

F.  keďže na základe informácií, ktoré výbor získal, neexistuje dôvod domnievať sa, že zámerom trestného konania je poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis);

G.  keďže údajný trestný čin zjavne nemá nič spoločné s postavením Hermanna Winklera ako poslanca Európskeho parlamentu;

H.  keďže je preto vhodné, aby v predmetnej veci došlo ku zbaveniu parlamentnej imunity;

1.  rozhodol zbaviť Hermanna Winklera imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Nemeckej spolkovej republiky a Hermannovi Winklerovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne oznámenie