Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski
 Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
 Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ
 Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
 Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας
 Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά
Κείμενα
Οριστική έκδοση (734 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου