Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 19. januar 2016 - StrasbourgKončna izdaja
 Zahteva za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu
 Zahteva za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu
 Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I
 Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence
 Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU
 Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitva
 Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi
 Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih
 Aktu za enotni digitalni trg naproti
Besedila
Končna izdaja (371 kb)
Pravno obvestilo