Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 19 januari 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet
 Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet
 Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
 Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
 Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar
 Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster
 Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa
 Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet
 Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden
Texter
Slutlig utgåva (408 kb)
Rättsligt meddelande