Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0288/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0288/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0101

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 96k
2016. április 12., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A tenyészállatok és szaporítóanyagaik ***I
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. április 12-i jogalkotási állásfoglalása a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0005 - 2014/0032(COD)),

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)00042014/0033(COD)),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0032/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. március 25-i véleményére(1),

–  Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően.

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. december 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0288/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  úgy véli, hogy mivel a COM(2014)0004 számú bizottsági javaslat tartalma bekerült az álláspontba, a 2014/0033(COD) jogalkotási eljárás megszűnt;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 226., 2014.7.16., 70. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. április 12-én került elfogadásra a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) .../2016 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel („Állattenyésztési rendelet”)
P8_TC1-COD(2014)0032

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/1012 rendelet.)

Jogi nyilatkozat