Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2150(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0208/2015

Testi mressqa :

A8-0208/2015

Dibattiti :

PV 11/04/2016 - 18
CRE 11/04/2016 - 18

Votazzjonijiet :

PV 12/04/2016 - 5.11
CRE 12/04/2016 - 5.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0104

Testi adottati
PDF 472kWORD 136k
It-Tlieta, 12 ta' April 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni
P8_TA(2016)0104A8-0208/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT): Is-Sitwazzjoni Attwali u l-Perspettivi (2014/2150(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehimiet Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(1),

–  wara li kkunsidra l-arranġamenti prattiċi li sar qbil dwarhom fit-22 ta’ Lulju 2011 bejn is-servizzi kompetenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 294(4) tat-TFUE f’każ li jintlaħqu ftehimiet fl-ewwel qari,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Frar 2014 dwar l-idoneità regolatorja tal-UE, sussidjarjetà u proporzjonalità – id-19-il rapport dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet li jkopri s-sena 2011(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ Novembru 2014 dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u r-rwol tat-test tal-SMEs(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Frar 2014 dwar segwitu dwar id-delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Settembru 2012 dwar it-18-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet – Applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità (2010)(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Settembru 2011 dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u r-regolamentazzjoni intelliġenti(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar l-iżgurar ta’ valutazzjonijiet tal-impatt indipendenti(7),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti tal-4 ta’ Diċembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT): Is-Sitwazzjoni Attwali u l-Perspettivi (COM(2014)0368),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet preċedenti tal-Kummissjoni dwar l-Idoneità Regolatorja tal-UE (COM(2012)0746 u COM(2013)0685),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-Sussidjarjetà u Proporzjonalità (id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011) (COM(2012)0373),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Regolamentazzjoni Intelliġenti – Inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-intrapriżi żgħar u medji" (COM(2013)0122),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar monitoraġġ u konsultazzjoni dwar regolamentazzjoni intelliġenti għall-SMEs (SWD(2013)0060),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar regolamentazzjoni intelliġenti fl-Unjoni Ewropea (COM(2010)0543),

–  wara li kkonsulta l-Linji Gwida tal-Kummissjoni għall-Konsultazzjoni mal-Partijiet Interessati tal-2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-24 ta’ Lulju 2014 tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti għall-Piżijiet Amministrattivi, intitolat "Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook" (L-Eliminazzjoni tal-Burokrazija fl-Ewropa - Wirt u Perspettiva", u b’mod partikolari l-opinjoni kuntrarja fl-Anness 12 minn erba’ membri tal-Grupp ta’ Livell Għoli li ġejjin minn kuntest ta' difiża tal-ħaddiema, is-saħħa pubblika, l-ambjent u l-konsumaturi,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-10 ta’ Diċembru 2014(8),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, intitolata “Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE” (COM(2015)0215),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, intitolata “Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali dwar ir-Regolamentazzjoni Aħjar” COM(2015)0216,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment tal-Pjattaforma REFIT C(2015)3261 u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Il-pjattaforma REFIT – Struttura u Funzjonament” C(2015)3260,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-istabbilment ta’ Bord tal-Iskrutinju Regolatorju indipendenti (C(2015)3263), il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Bord tal-Iskrutinju Regolatorju – Missjoni, Kompiti u Persunal” (C(2015)3262) u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Memorandum ta’ Spjegazzjoni Standard” (C(2015)3264/2),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni intitolat “Linji Gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar” (SWD(2015)0111),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0208/2015),

A.  billi l-Programm REFIT huwa komponent ewlieni tal-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni għat-tfassil aħjar tal-liġijiet;

B.  billi l-programm REFIT għandu l-għan li jikkonsolida l-proċeduri għal tfassil aħjar tal-liġijiet, jissimplifika l-liġijiet tal-UE u jnaqqas il-piżijiet amministrattivi u/jew regolatorji, u biex jinbeda proċess għall-ksib ta’ governanza tajba li jkun ibbażat fuq tfassil tal-politika bbażata fuq l-evidenza, li fiha l-valutazzjonijiet tal-impatt u l-evalwazzjonijiet ex post ikollhom rwol important, mingħajr ma jieħdu post id-deċiżjonijiet politiċi;

C.  billi il-Kummissjoni stabbiliet Pjattaforma REFIT ġdida bħala appoġġ għall-ħidma tagħha fil-kuntest tal-programm REFIT, li tikkonsisti f’żewġ gruppi: il-“grupp tal-gvern”, li jikkonsisti f’esperti ta’ livell għoli mis-servizz pubbliku ta’ kull Stat Membru, u l-“grupp tal-partijiet interessati”, li jikkonsisti f’massimu ta’ 20 espert, li minnhom żewġ esperti jirrappreżentaw il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni u l-esperti l-oħra jirrappreżentaw in-negozju, fosthom l-SMEs, l-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

D.  billi t-tabella ta’ valutazzjoni REFIT annwali tippermetti l-valutazzjoni tal-progress li jkun sar fl-oqsma kollha tal-politika u ta’ kull inizjattiva identifikata mill-Kummissjoni, inklużi azzjonijiet meħuda mill-Parlament u mill-Kunsill;

E.  billi l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tal-2003 skada minħabba l-ambjent leġiżlattiv attwali maħluq mit-Trattat ta’ Lisbona;

F.  billi minkejja dan, fis-snin li għaddew l-aġenda dwar ir-regolamentazzjoni aħjar tat kontribut biex jittejbu l-prattiki leġiżlattivi; billi l-għadd kbir ta’ ismijiet u programmi differenti introdotti mill-Kummissjoni f’dan il-qasam, bħal “regolamentazzjoni aħjar”, “tfassil aħjar tal-liġijiet”, “regolamentazzjoni intelliġenti”, “idoneità regolatorja”, “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”, “kontrolli tal-idoneità”, u “ABR+”, ma jipprovdux biżżejjed ċarrezza u trasparenza dwar l-għanijiet tal-miżuri, b’mod partikolari għaċ-ċittadini, u għalhekk għandhom jinġabru flimkien aħjar;

G.  billi l-Kummissjoni bil-komunikazzjoni tagħha “Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE” tad-19 ta’ Mejju 2015 issa pproponiet approċċ olistiku u koerenti għat-tfassil aħjar tal-liġijiet li jieħu kont taċ-ċiklu tal-politika kollu tat-tfassil tal-liġijiet u jirrikjedi interazzjoni mmirata fost l-istituzzjonijiet kollha u għal din ir-raġuni, il-komunikazzjoni ser tiġi eżaminata mill-qrib mill-Parlament sabiex jinkisbu l-aħjar riżultati possibbli fl-interess taċ-ċittadini tal-Unjoni;

H.  billi l-għanijiet u l-objettivi tal-Unjoni kif iddikjarati fl-Artikolu 3 tat-TUE għandhom importanza ugwali; billi l-Kummissjoni tenfasizza li l-programm REFIT ma jqajjimx dubji dwar l-objettivi ta’ politika eżistenti, u lanqas ma għandu jħalli impatt negattiv fuq is-saħħa u s-sikurezza taċ-ċittadini, il-konsumaturi, il-ħaddiema jew l-ambjent;

I.  billi l-Kummissjoni wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi fit-tieni nofs tal-2014 dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tagħha dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt u dwar il-linji gwida tagħha għall-Konsultazzjoni mal-Partijiet Interessati;

J.  billi l-Kummissjoni, fl-istabbiliment tal-programm ta’ ħidma tagħha għall-2015, applikat għall-ewwel darba l-hekk imsejjaħ prinċipju ta’ diskontinwità politika bħala ġustifikazzjoni għall-irtirar ta’ għadd kbir ta’ proposti leġiżlattivi pendenti;

K.  billi fil-programm ta’ ħidma tagħha għall-2015 il-Kummissjoni biħsiebha tiffoka l-attivitajiet tagħha fuq l-isfidi ekonomiċi u soċjali ewlenin tagħha, u l-istruttura l-ġdida tagħha għandha l-għan li tiggarantixxi approċċ iżjed koerenti tal-politika, biex b’hekk tiżdied it-trasparenza fl-UE u b’hekk l-aċċettazzjoni fost iċ-ċittadini;

Regolamentazzjoni aħjar

1.  Jinnota d-deċiżjoni tal-President tal-Kummissjoni Juncker li jinkariga lill-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni bil-portafoll ta’ regolamentazzjoni aħjar, li jissodisfa t-talbiet tal-Parlament Ewropew u jenfasizza l-importanza politika għolja ta' dan is-suġġett; jistenna li din l-għażla se twassal għal leġiżlazzjoni Ewropea li tkun tal-aqwa kwalità possibbli, tissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini u l-partijiet interessati u tiżgura li l-objettivi tal-politika pubblika, inklużi l-istandards ambjentali, soċjali, tal-konsumatur u tas-saħħa u s-sikurezza, ma jiġux kompromessi;

2.  Jirrimarka li r-regolamentazzjoni aħjar għandha tinkludi l-“kultura” tal-amministrazzjoni pubblika fil-livelli kollha tal-Unjoni Ewropea, b’kont meħud tal-livelli eċċessivi ta’ burokrazija żejda fl-UE kollha u l-ħtieġa ta’ simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, u tinkludi l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta’ atti tal-Unjoni fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex ikunu żgurati l-amministrazzjoni tajba u l-“imġiba favur l-Ewropa” fil-livelli kollha;

3.  Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tipprijoritizza l-iżvilupp ta' ċerti miżuri u għandha tiffoka tiffoka fuq il-kwalità tal-leġiżlazzjoni u fuq infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti pjuttist milli fuq l-għadd ta’ atti leġiżlattivi; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li l-ispejjeż m’għandhomx ikunu il-fattur deċiżiv iżda li l-kwalità tal-leġiżlazzjoni hija l-uniku punt ta’ riferiment xieraq u li l-programm REFIT m’għandux jintuża biex jimmina s-sostenibbiltà jew kwalunkwe standard soċjali, tax-xogħol, ambjentali jew tal-konsumatur;

4.  Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tikkunsidra l-introduzzjoni ta’ “klawżoli sunset” f'inizjattivi leġiżlattivi bi żmien limitat, bil-kundizzjoni li dan ma jwassalx għal inċertezza legali, u tinkludu jekk xieraq “klawżoli ta’ reviżjoni” f’miżuri leġiżlattivi biex terġa’ tivvaluta regolarment ir-rilevanza kontinwa ta’ miżuri leġiżlattivi fil-livell Ewropew;

5.  Jenfasizza li standard Ewropew ġeneralment jissostitwixxi 28 standard nazzjonali, u dan isaħħaħ is-suq intern u jwassal għal inqas burokrazija;

6.  Jilqa’ l-pakkett ta’ miżuri tad-19 ta’ Mejju 2015 immirati lejn regolamentazzjoni aħjar; jappoġġa l-impenn kontinwu muri mill-Kummissjoni lejn l-aġenda ta’ tfassil aħjar tal-liġijiet; jenfasizza li l-ħidma prevista fil-Komunikazzjoni REFIT għandha titqies bħala proċess kontinwu, li jiżgura li l-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-livell Ewropew hija adattata għall-iskop tagħha, tilħaq l-objettiv kondiviż tal-leġiżlaturi u tissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini, in-negozji u partijiet interessati oħra;

7.  Jinnota l-impenn tal-Kummissjoni għall-ftehim interistituzzjonali ġdid dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet li jikkunsidra l-bidliet li ġabu magħhom it-Trattat taʼ Lisbona u l-Ftehim Qafas bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, li jikkonsolidaw l-aħjar prattiki f'oqsma bħall-ippjanar leġiżlattiv, il-valutazzjonijiet tal-impatt, il-kontrolli sistematiċi ex post tal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-atti delegati u taʼ implimentazzjoni, u jinnota l-konklużjoni tan-negozjati;

8.  Jilqa’ l-konferma tal-Kummissjoni li l-istrateġija tagħha għal regolamentazzjoni aħjar mhijiex immirata lejn id-deregolamentazzjoni ta’ oqsma ta’ politika partikolari jew sabiex jiġu kkontestati l-valuri, li huma importanti għalina, bħall-protezzjoni soċjali, il-ħarsien ambjentali u d-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt għas-saħħa;

9.  Jirrikonoxxi l-ħidma intensiva fit-tul tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti, li ressaq proposti għal tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi lill-Kummissjoni Ewropea u identifika l-aħjar prattika identifikata bl-għan li l-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi implimentata fl-Istati Membri bl-anqas mod burokratiku possibbli; jieħu nota li erba’ membri tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti opponew diversi konklużjonijiet ippreżentati fir-rapport finali tal-Grupp dwar il-piżijiet amministrattivi u ppreżentaw opinjoni kuntrarja; jistenna li l-Kummissjoni tikkunsidra t-tħassib tal-partijiet interessati kollha involuti fil-proċess;

10.  Jisħaq fuq l-importanza tad-djalogu soċjali u r-rispett tal-awtonomija tal-imsieħba soċjali; jenfasizza, b'mod partikolari fir-rigward tal-Artikolu 9 tat-TFUE, li l-imsieħba soċjali jistgħu, b’konformità mal-Artikolu 155 tat-TFUE, jikkonkludu ftehimiet li jistgħu jwasslu għal leġiżlazzjoni tal-UE fuq talba konġunta tal-firmatarji; jistenna li l-Kummissjoni tirrispetta l-awtonomija tal-partijiet u l-ftehimiet innegozjati tagħhom, u li tieħu t-tħassib tagħhom bis-serjetà, u jenfasizza li l-aġenda tar-regolamentazzjoni aħjar m'għandhiex isservi ta’ pretest biex ma jitqisux jew jinqabżu ftehimiet milħuqa bejn l-imsieħba soċjali, u għalhekk jirrifjuta kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt ta' ftehimiet tal-imsieħba soċjali;

11.  Jirrimarka li matul il-leġiżlatura preċedenti l-għażla bejn atti ta’ implimentazzjoni u atti delegati kkawżat bosta tilwimiet interistituzzjonali; għalhekk, iqis li huwa importanti li jitfasslu linji gwida speċifiċi, kif mitlub mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu adottat fil-25 ta’ Frar 2014;

12.  Jilqa’ l-aħbar tal-Kummissjoni li biħsiebha tissimplifika l-amministrazzjoni tal-għotjiet skont il-Politika Agrikola Komuni (PAK), il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej u l-programm Orizzont 2020;

Trasparenza u konsultazzjonijiet tal-partijiet interessati

13.  Jilqa’ r-rikonoxximent mill-Kummissjoni tar-rwol importanti tal-proċess ta’ konsultazzjoni fil-programm REFIT; jirrimarka li, skont l-Artikolu 11(2) tat-TUE, l-istituzzjonijiet kollha tal-UE huma meħtieġa jżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u s-soċjetà ċivili; jistieden lill-istituzzjonijiet jagħtu attenzjoni speċjali lid-djalogu obbligatorju u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi, u mas-soċjetà ċivili;

14.  Josserva li permezz ta’ trasparenza akbar biss il-funzjonament tal-UE jista' jsir aktar effiċjenti u tissaħħaħ il-fiduċja tas-soċjetà ċivili fl-UE;

15.  Jilqa’, f’dan ir-rigward, l-affermazzjoni tal-Kummissjoni li djalogu maċ-ċittadini, l-imsieħba soċjali u partijiet interessati ekonomiċi u tas-soċjetà ċivili oħra jikkontribwixxi għall-iżgurar ta' leġiżlazzjoni trasparenti, effikaċi u koerenti tal-UE, u jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tindika b’mod aktar preċiż kif tasal għall-proposti tagħha, pereżempju fil-forma ta’ testi leġiżlattivi jew komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni;

16.  Josserva li, fl-istrateġija tagħha għat-tfassil aħjar tal-liġijiet, il-Kummissjoni ttejjeb b’mod sinifikanti r-rwol tal-konsultazzjoni pubblika; jinnota li fil-futur il-Kummissjoni ser twettaq eżerċizzju ta’ konsultazzjoni pubblika ta’ tnax-il ġimgħa (a) qabel ma tabbozza proposti leġiżlattivi ġodda u (b) meta tevalwa dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti u tikkontrolla l-adegwatezza tagħhom u (c) dwar il-pjanijiet direzzjonali u l-valutazzjonijiet tal-impatt ex ante; jinnota wkoll li, barra minn hekk, anke wara l-adozzjoni ta’ proposta, il-Kummissjoni se tagħti l-opportunità liċ-ċittadini u lill-partijiet interessati li jikkummentaw dwar il-proposta tal-Kummissjoni fi żmien tmien ġimgħat u se tgħaddi dawn il-pożizzjonijiet lill-Kunsill u lill-Parlament;

17.  Jistieden f’dan il-kuntest lill-Kummissjoni biex twettaq valutazzjoni bilanċjata u trasparenti tal-opinjonijiet u l-feedback ta’ dawk kollha involuti fil-proċess ta’ konsultazzjoni u b’mod partikolari sabiex tiżgura li l-konsultazzjonijiet pubbliċi ma jkunux jistgħu jintużaw ħażin għall-finijiet tagħhom stess minn organizzazzjonijiet ta’ partijiet interessati finanzjarjament b’saħħithom u organizzati tajjeb; jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika l-konklużjonijiet tagħha mill-konsultazzjonijiet;

18.  Josserva li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom jiġu ppubblikati biss hekk kif il-Kummissjoni tkun adottat l-inizjattiva politika kkonċernata; iqis neċessarju, fl-interess tat-trasparenza tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni, li l-valutazzjonijiet tal-impatt jiġu ppubblikati biss meta tkun ħadet id-deċiżjoni li ma tippreżenta l-ebda proposta leġiżlattiva;

19.  Jinnota li l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali provdut bl-istatus konsultattiv għandu rwol importanti fir-rappreżentanza tas-soċjetà ċivili; jinnota li l-Kumitat tar-Reġjuni, li bl-istess mod igawdi status konsultattiv, għandu rwol ewlieni fir-rappreżentanza tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-UE, u biex jivvaluta l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE; jinnota li, skont il-leġiżlazzjoni attwali, iż-żewġ entitajiet konsultattivi jistgħu jiġu kkonsultati minn qabel mill-Parlament, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni kull meta jidhrilhom li jkun utli; huwa tal-fehma li jekk jiġu kkonsultati b’mod xieraq dwar kwistjonijiet speċifiċi sew minn qabel u jittieħed vantaġġ mill-oqsma speċifiċi tagħhom ta’ għarfien espert, dan ikun jista’ jikkontribwixxi għall-għanijiet ta’ leġiżlazzjoni aħjar;

20.  Iqis li għandu jkun hemm involviment iktar b’saħħtu min-naħa tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-tfassil tal-politika tal-UE, b’mod partikolari billi jiġu involuti l-għarfien espert tal-Istati Membri u l-esperjenza fil-livelli reġjonali u lokali fi stadju bikri tat-tħejjija tal-leġiżlazzjoni; jitlob li l-istituzzjonijiet kollha jridu josservaw, fil-ħidma leġiżlattiva tagħhom, il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

21.  Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tfassal il-proċess leġiżlattiv b’mod aktar trasparenti u biex tinvolvi aktar liċ-ċittadini u l-partijiet interessati matul il-proċess kollu;

22.  Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li fil-futur twettaq ukoll eżerċizzji ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi fuq erba’ ġimgħat dwar abbozz ta’ atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni ewlenin qabel ma l-Istati Membri jivvutaw fil-kumitat responsabbli dwar l-opinjoni tagħhom;

23.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrieżamina l-linji gwida dwar il-valutazzjoni, billi żżid l-parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni mal-partijiet interessati u tuża l-aktar mod dirett biex tippermetti liċ-ċittadini Ewropej jieħdu parti fil-proċess deċiżjonali;

24.  Jinnota t-taqsima l-ġdida “Ħaffef il-it-Tagħbija - Semma Leħnek” tal-paġni web tal-Kummissjoni dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet u jitlob eżami bilanċjat u trasparenti mill-Kummissjoni u mill-Pjattaforma REFIT il-ġdida tal-kummenti li tirċievi hemmhekk; Jemmen, madankollu, li l-panel tar-REFIT m’għandux ikun ta’ piż kbir wisq fil-proċessi u d-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda għandu jkun korp kapaċi li jagħti tweġibiet f’qasir żmien kif ukoll li jagħmel xogħol aktar dettaljat fil-proċess tal-leġiżlazzjoni Ewropea; huwa tal-fehma li l-konsultazzjoni permezz ta’ din il-websajt tal-Kummissjoni ma tistax tissostitwixxi konsultazzjonijiet pubbliċi mal-partijiet interessati;

Valutazzjonijiet tal-impatt u valur miżjud Ewropew

25.  Jinsab konvint li l-valutazzjonijiet tal-impatt jikkostitwixxu għodda importanti għall-appoġġ tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE u għandhom rwol sinifikanti għal regolamentazzjoni aħjar; f’dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkunu aktar rigorużi sabiex iwettqu l-impenji tagħhom u sabiex jiġi evalwat l-impatt ta’ leġiżlazzjoni eżistenti u tal-ġejjieni; jenfasizza, madankollu, li dawn ma jistgħux jissostitwixxu evalwazzjoni politika u deċiżjonijiet u li l-libertà tal-membri tal-Parlament Ewropew li jwettaq ħidma politika tagħhom m’għandux ikun ristrett b’xi mod;

26.  Jemmen li valutazzjoni tal-kompetittività għandha tifforma parti sinifikanti mill-proċess ta’ valutazzjoni tal-impatt; iqis li l-abbozz tal-linji gwida riveduti għandu jinkludi gwida dwar kif l-impatti fuq il-kompetittività għandhom jiġu vvalutati u ppeżati fl-analiżi finali; jappoġġja suppożizzjoni permanenti li l-proposti b’impatt negattiv fuq il-kompetittività m’għandhomx jiġu adottati mill-Kummissjoni għajr jekk tiġi ppreżentata evidenza li tappoġġja benefiċċji sinifikanti mhux kwantifikabbli;

27.  Jemmen li prinċipji ta’ regolamentazzjoni aħjar għandhom japplikaw għad-deċiżjonijiet dwar leġiżlazzjoni sekondarja u leġiżlazzjoni primarja; jistieden lill-Kummissjoni, meta jkun xieraq, biex takkumpanja atti ddelegati u implimentattivi b’valutazzjoni tal-impatt, inkluż konsultazzjoni mal-partijiet interessati u dawk ikkonċernati;

28.  Jemmen li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom ikunu komprensivi, li jrid ikun hemm evalwazzjoni bbilanċjata b’mod partikolari tal-konsegwenzi ekonomiċi, soċjali u ambjentali, u li għandu jiġi vvalutat l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u l-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza li l-analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji hija biss waħda mill-ħafna kriterji;

29.  Jirrimarka li f’ħafna Stati Membri, bħall-Isvezja, ir-Repubblika Ċeka, in-Netherlands, ir-Renju Unit u l-Ġermanja, il-korpi indipendenti jagħtu kontribut kostruttiv lill-gvernijiet f’konnessjoni mal-proċessi leġiżlattivi bil-għan li titnaqqas il-burokrazija għan-negozji u ċ-ċittadini u li jitnaqqsu l-ispejjeż b’mod miżurabbli u verifikabbli relatati mal-obbligi għall-għoti tal-informazzjoni; jinnota li l-aħjar prattiki u l-esperjenza tal-korpi eżistenti għal regolamentazzjoni aħjar tista’ tiġi kkunsidrata; jinnota l-bidla tal-Bord tal-Kummissjoni għall-Valutazzjoni tal-Impatt f’“Bord tal-Iskrutinju Regolatorju” (RSB) indipendenti u jistenna li l-inklużjoni ta’ esperti indipendenti jkollha effett vantaġġjuż fuq il-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt fi ħdan il-Kummissjoni; jinsisti, madankollu, li l-Bord ta’ Skrutinju Regolatorju għandu jkollu rwol esklussivament konsultattiv u m’għandux jagħti opinjonijiet vinkolanti; jinsisti li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom ikunu konsistenti u għandha titiqies kull bidla introdotta fil-fażi ta’ konsultazzjoni bejn is-servizzi u għandha tkun ibbażata, inter alia, fuq l-istima tal-kostijiet addizzjonali li jkollhom l-Istati Membri li kieku ma jkunx hemm soluzzjoni fil-livell Ewropew; iqis li l-opinjoni tal-RSB għandha takkumpanja l-proposta leġiżlattiva finali; jipproponi li jiddiskutu, waqt in-negozjati li jmiss dwar il-ftehim interistituzzjonali, l-idea jekk Kunsill ta’ Kontroll Regolatorju jistax ikun ta’ interess komuni għall-istituzzjonijiet bħala korp purament konsultattiv;

30.  Jilqa’ l-fatt li l-Gruppi ta’ Ħidma tal-Kunsill bħalissa jinsabu fi stat bikri tad-dibattitu dwar proposti leġiżlattivi speċifiċi, biex jikkunsidraw il-valutazzjonijiet tal-impatt rilevanti tal-Kummissjoni abbażi ta’ lista ta’ kontroll indikattiva: jiddispjaċih, madankollu, li s-Segretarjat tal-Kunsill għad m’għandux unità tal-valutazzjoni tal-impatt tiegħu stess u jemmen li s-soluzzjoni msemmija qabel tista’ tikkontribwixxi sabiex il-Kunsill jissodisfa l-obbligi tiegħu fil-valutazzjoni ta’ kwalunkwe emenda sostantiva għall-proposti tal-Kummissjoni;

31.  Jirrimarka li l-Parlament Ewropew stabbilixxa Direttorat intern għall-Valutazzjoni tal-Impatt u l-Valur Miżjud Ewropew, li joffri għadd ta’ servizzi tal-valutazzjoni tal-impatt ex ante u ex post għall-kumitati parlamentari, jivvaluta l-valur miżjud tal-politiki tal-UE futuri jew attwali kif ukoll jivvaluta l-għażliet politiċi fl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija; jinnota li skont l-informazzjoni mill-Kummissjoni twettqu madwar għoxrin valutazzjoni tal-impatt interni fil-Parlament f’konnessjoni ma’ tibdil għall-proposti tal-Kummissjoni; ifakkar lill-Kumitati Tekniċi tal-Parlament jagħmlu użu aktar konsistenti mill-istrument parlamentari ta’ valutazzjoni tal-impatt, strument li huwa diġà disponibbli, speċjalment meta għandhom isiru emendi sinifikanti għall-proposta oriġinali tal-Kummissjoni; jindika, madankollu, li dan ma għandux iwassal għar-restrizzjoni tar-raġġ ta' azzjoni disponibbli għall-Membri tal-Parlament Ewropew;

32.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi kkunsidrat kull wieħed mill-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni, inklużi l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità; jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex dejjem jikkunsidraw l-effetti fuq perjodu qasir u fit-tul tal-leġiżlazzjoni;

33.  Jinnota li perjodu ta’ preklużjoni wara l-konklużjoni tan-negozjati iżda qabel vot finali – attwalment użat għar-reviżjoni lingwistika tal-avukatura – jista’ jkompli jiġi użat għat-tlestija ta’ valutazzjoni tal-impatt u verifika tas-sussidjarjetà;

34.  Jemmen li l-istituzzjonijiet kollha tal-UE għandhom jiżviluppaw approċċ metodoloġiku komuni għall-valutazzjonijiet tal-impatt; jenfasizza l-fatt li l-prerogattivi leġiżlattivi tal-Parlament u tal-Kunsill biex jemenda proposta mill-Kummissjoni ma għandhomx jitnaqqsu;

35.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid il-proċedura ta’ konsultazzjoni tagħha, kemm pubblika kif ukoll privata, mal-partijiet interessati kollha, inklużi l-konsumaturi, meta tkun qed tħejji atti implimentattivi u delegati bl-għan li tikkunsidra kif l-aħjar li żżid is-sensibilizzazzjoni ta’ proposti fi stadju proviżorju;

L-SMEs u Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir

36.  Jinnota l-impenn tal-Kummissjoni biex tkompli ttejjeb it-test tal-SMEs, speċjalment fil-prospettiva tal-fatt li aktar minn 20 miljun intrapriża żgħira u ta' daqs medju (SME) jirrappreżentaw 99 % tal-intrapriżi kollha fl-UE u li, bħala tali, l-SMEs jiffurmaw is-sinsla tal-attività ekonomika, tat-tkabbir u tal-impjiegi; jappoġġa l-eżaminar tal-ftehimiet adattati u ta' regoli aktar flessibbli fir-rigward tal-valutazzjonijiet tal-impatt għall-SMEs, sakemm ikun jista' jintwera li dawn ma jipperikolawx l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u li l-eċċezzjonijiet jew regoli aktar flessibbli ma jkunux jinkoraġġixxu frammentazzjoni tas-suq intern jew ixekklu l-aċċess għalih; jilqa' għalhekk l-impenn tal-Kummissjoni li teżamina l-possibilità ta' regoli aktar flessibbli għall-SMEs, inkluża eżenzjoni totali għall-mikrointrapriżi, dejjem sakemm tkun xierqa u fattibbli u jekk ma jiddgħajjifx it-twettiq effikaċi tal-objettivi soċjali, ekoloġiċi u ekonomiċi tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi proposti;

37.  Jappella lill-Kummissjoni sabiex ma tabbandunax l-objettivi ambizzjużi tagħha favur it-tnaqqis tal-piż amministrattiv fuq l-SMEs u biex b'hekk tgħin biex tiġi stabbilita bażi għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, u jħeġġeġ sabiex jittieħdu miżuri li jiżguraw li ma jiġux kompromessi l-objettivi ta' interess pubbliku, inklużi standards fl-oqsma tal-konsumatur, soċjali, tas-saħħa u s-sikurezza, kif ukoll l-istandards għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li t-tnaqqis tal-piż amministrattiv ma jwassalx għal tnaqqis fl-istandards tal-impjiegi jew għal żieda fil-kuntratti ta' impjieg prekarju, u li l-ħaddiema fl-SMEs u l-mikrointrapriżi għandhom igawdu mill-istess trattatment u standard għoli ta' protezzjoni bħall-ħaddiema f'kumpaniji ta' daqs ikbar;

38.  Jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li l-evalwazzjoni tal-impatt tar-regoli fuq l-SMEs ma tikkawża l-ebda forma ta' ħsara lid-drittijiet tal-ħaddiema;

39.  Jisħaq fuq il-ħtieġa għal regolamentazzjoni b'formulazzjoni aktar ċara li tkun tista' tiġi implimentata b'mod sempliċi u tista' tgħin lill-atturi kollha joperaw fi ħdan l-istat tad-dritt; jissottolinja li regolamentazzjoni aktar sempliċi u aktar intelliġenti tista' tiffaċilita traspożizzjoni konsistenti u infurzar aktar effikaċi u uniformi min-naħa tal-Istati Membri;

Evalwazzjonijiet ex post

40.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed tagħmel l-analiżi ex post parti integrali mill-istrateġija ta' regolamentazzjoni aħjar; jisħaq fuq il-fatt li, fl-interessi taċ-ċertezza tad-dritt għaċ-ċittadini u n-negozji, l-analiżijiet ta' dan it-tip għandhom jitwettqu f'perjodu ta' żmien suffiċjenti, preferibbilment diversi snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni fid-dritt nazzjonali; ifakkar madankollu fil-fatt li l-evalwazzjonijiet ex post m'għandhom qatt jissostitwixxu d-dmir tal-Kummisjoni bħala l-gwardjana tat-Trattati li tissorvelja b'mod effikaċi u f'waqtu l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni min-naħa tal-Istati Membri u li tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tiżgura l-applikazzjoni tajba tiegħu;

41.  Jissottolinja l-importanza ta' evalwazzjoni ex post u ta' valutazzjoni tar-riżultati tal-politiki biex tiġi evalwata l-implimentazzjoni u l-effiċjenza tal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-politiki tal-UE fid-dawl tar-riżultati mistennija mill-awtorità leġiżlattiva;

42.  Jikkunsidra li l-parlamenti nazzjonali għandhom ikunu involuti fl-evalwazzjoni ex post ta' leġiżlazzjoni ġdida, peress li dan kieku jkun ukoll ta' benefiċċju għar-rapporti tal-Kummissjoni u jgħin fl-esplorazzjoni tal-isfidi nazzjonali differenti kkawżati minn liġijiet u regolamenti individwali;

L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE min-naħa tal-Istati Membri

43.  Jinnota li, skont il-Kummissjoni, terz mill-piż regolatorju u amministrattiv tal-leġiżlazzjoni tal-UE jirriżulta minn miżuri ta' traspożizzjoni meħuda mill-Istati Membri;

44.  Jirrikonoxxi l-fatt li, fil-każ tad-direttivi, hija l-prerogattiva tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk jadottawx standards fl-oqsma soċjali, ambjentali u tal-konsumatur fil-livell nazzjonali li jkunu aktar stretti minn dawk l-istandards ta' protezzjoni minima li jkun intlaħaq qbil dwarhom fil-livell tal-UE, u jilqa' kwalunkwe deċiżjoni biex dan isir; jafferma mill-ġdid li dan m'għandux jitqies bħala "gold-plating" (regolamentazzjoni żejda); jappella, madankollu, lill-awtoritajiet nazzjonali biex ikunu konxji tal-konsegwenza possibbli tal-hekk imsejħa prattika ta' "gold-plating", li permezz tagħha jiżdiedu piżijiet burokratiċi żejda mal-leġiżlazzjoni tal-UE, peress li dan jista' jwassal għal kunċett żbaljat tal-attività leġiżlattiva tal-UE, li min-naħa tiegħu jista' jrawwem l-Ewroxettiċiżmu; jappella lill-Istati Membri biex jirrinunzjaw għal regoli amministrattivi bla bżonn fuq il-post fl-implimentazzjoni tad-direttivi u r-regolament b'mod li jkunu aktar faċli biex jintużaw;

45.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw l-iskambju tal-aħjar prattiki fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-direttivi tal-UE; jikkunsidra li dan kieku jħeġġeġ lill-partijiet interessati u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jipparteċipaw fid-determinazzjoni tad-diffikultajiet li jirriżultaw fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali;

46.  Jisħaq fuq il-fatt li l-Parlament, bħala fergħa waħda tal-awtorità leġiżlattiva, għandu interess li jifhem x'inhu fil-fatt l-impatt tal-leġiżlazzjoni tal-UE wara li tkun ġiet implimentata; jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex tagħti aċċess sħiħ lill-Parlament għal kwalunkwe valutazzjoni f'dan ir-rigward, inkluża d-data oriġinali miġbura u d-dokumenti preparatorji;

47.  Jappella lill-Kummissjoni biex, fid-dawl tal-problemi serji u persistenti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel, inklużi problemi ta' tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, teżamina mill-ġdid il-bażi xjentifika ta' dan ir-regolament u kemm huwa utli u realistiku, u jekk ikun xieraq, telimina l-kunċett ta' profili nutrittiv; jikkunsidra li l-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, bħal pereżempju li jiġi żgurat li l-informazzjoni li tingħata dwar l-ikel tkun vera u li jingħataw indikazzjonijiet speċifiċi rigward il-kontenut ta' xaħam, zokkor u melħ, issa nkisbu mir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi;

48.  Jindika d-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni kif ukoll għad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta' Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni u jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-Parlament ikollu aċċess għal dawn id-dokumenti ta' spjegazzjoni;

L-irtirar tal-proposti leġiżlattivi pendenti mill-Kummissjoni

49.  Jinnota li l-Kummissjoni li għadha kif ġiet eletta, fil-programm ta' ħidma tagħha għall-2015, għall-ewwel darba abbażi tal-applikazzjoni tal-prinċipju bażiku tad-diskontinwità politika wettqet skrutinju tal-inizjattivi leġiżlattivi kollha pendenti attwalment;

50.  Jindika li l-Qorti tal-Ġustizzja affermat fis-sentenza tagħha tal-14 ta' April 2015(9) li l-Kummissjoni tista' fi kwalunkwe ħin matul l-adozzjoni ta' att tal-Unjoni skont il-proċedura leġislattiva ordinarja tirtira proposta dment li l-Kunsill ma jkunx aġixxa; jappella, għalhekk, għal raġunijiet ta' bilanċ interistituzzjonali, lill-Kummissjoni biex, fil-każ ta' rtirar, l-ewwel tikkonsulta mal-Parlament, speċjalment wara l-ewwel qari, u biex tqis b'mod xieraq il-pożizzjonijiet tiegħu; jirreferi f'dan il-kuntest b'mod partikolari għar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-15 ta' Jannar 2015;

51.  Jindika, barra minn hekk, li l-Qorti tal-Ġustizzja, fl-istess sentenza tagħha, tassumi l-argumenti tal-Kunsill fis-sens li jeħtieġ li l-Kummissjoni, f'każ li tirtira proposta leġiżlattiva, tirrispetta l-prinċipju tal-għoti tal-kompetenzi, il-prinċipju ta' bilanċ istituzzjonali u l-prinċipju ta' kooperazzjoni leali, kif stabbiliti fl-Artikolu 13(2) TUE, kif ukoll il-prinċipju tad-demokrazija, kif stabbilit fl-Artikolu 10(1) u (2) TUE;

52.  Jevidenzja l-importanza li tiġi evitata d-duplikazzjoni leġiżlattiva;

o
o   o

53.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1; Testi adottati fid-9 ta' Marzu 2016, P8_TA(2016)0081.
(2) Testi adottati, P7_TA(2014)0061.
(3) Testi adottati, P8_TA(2014)0069.
(4) Testi adottati, P7_TA(2014)0127.
(5) ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 117.
(6) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 87.
(7) ĠU C 380 E, 11.12.2012, p. 31.
(8) Dokument KESE INT/750.
(9) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-14 ta' April 2015 fil-Kawża C-409/13, Il-Kummissjoni vs il-Kunsill, [ECLI:UE:C:2015:217].

Avviż legali