Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2091(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0052/2016

Testi mressqa :

A8-0052/2016

Dibattiti :

PV 11/04/2016 - 25
CRE 11/04/2016 - 25

Votazzjonijiet :

PV 12/04/2016 - 5.17
CRE 12/04/2016 - 5.17
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0110

Testi adottati
PDF 323kWORD 140k
It-Tlieta, 12 ta' April 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
Id-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd
P8_TA(2016)0110A8-0052/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016 dwar regoli komuni fid-dawl tal-applikazzjoni tad-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd (2015/2091(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(2),

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim tal-1995 dwar l-Implimentazzjoni tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 relatati mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna,

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Kondotta għal Sajd Responsabbli tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, adottat f'Ottubru 1995, u l-istrumenti u l-linji gwida assoċjati magħha,

–  wara li kkunsidra l-kunċett ta' ekosistema marina vulnerabbli li ħareġ mid-diskussjonijiet fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (AĠNU) u żied fil-momentum wara l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni Nru 61/105 tal-AĠNU tal-2006, u l-fatt li l-ekosistemi marini vulnerabbli jikkostitwixxu żoni li jistgħu jkunu vulnerabbli għall-impatt tal-attivitajiet tas-sajd,

–  wara li kkunsidra l-Kriterji u l-Gwida Xjentifika tal-Azores tal-2009 għall-identifikazzjoni ta' żoni tal-baħar ekoloġikament jew bijoloġikament sinifikanti u t-tfassil ta' netwerks rappreżentattivi ta' żoni protetti tal-baħar fl-ilmijiet miftuħa tal-oċeani u abitati tal-baħar fond skont il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd(3),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Konferenza tal-Kunsill Konsultattiv għall-Flotta ta' Distanzi Twal tas-16 u s-17 ta' Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 11/2015 tal-20 ta' Ottubru 2015 tal-Qorti tal-Awdituri bl-isem 'Il‑Ftehimiet ta' Sħubija dwar is‑Sajd huma mmaniġġjati tajjeb mill‑Kummissjoni?',

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0052/2016),

A.  billi, skont ir-rapport tal-2014 tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) bl-isem 'The State of World Fisheries and Aquaculture', in-numru ta' stokkijiet sfruttati żżejjed żdied kontinwament sal-2008 iżda naqas kemxejn fl-2011;

B.  billi l-UE hija waħda mill-atturi prinċipali tas-sajd fid-dinja, bi preżenza storika qawwija u attivitajiet sinifikanti fl-oċeani kollha tad-dinja bis-saħħa ta' taħlita ta' attivitajiet tal-flotta, investimenti privati minn ċittadini tal-UE, in-netwerk ta' ftehimiet bilaterali tagħha dwar is-sajd, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tagħha, u l-parteċipazzjoni tagħha fl-akbar organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) kollha, u billi l-UE tinkoraġġixxi prattika tajba u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem;

C.  billi l-ġestjoni sostenibbli tal-istokkijiet globali tal-ħut jeħtieġ inevitabbilment li tinvolvi l-multilateraliżmu u l-kooperazzjoni internazzjonali, inkluża kooperazzjoni bilaterali; billi l-UE għandha rwol ewlieni fit-tmexxija globali tal-ibħra u l-oċeani, u billi l-PKS trid tkun ibbażata fuq viżjoni ambizzjuża li tkun koerenti mad-dimensjoni interna prevista fir-regolament bażiku dwar dan is-suġġett;

D.  billi l-FAO riċentament ippubblikat Linji Gwida Volontarji għall-Iżgurar tas-Sostenibilità tas-Sajd fuq Skala Żgħira, li jistabbilixxu objettivi b'rabta ma' tali sajd, partikolarment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

E.  billi l-UE hija suq ewlieni għall-prodotti tas-sajd (inkluż il-ħut maqbud mill-flotot tal-UE kif ukoll l-importazzjonijiet) u l-ikbar importatur ta' tali prodotti, billi tikkonsma 11 % tal-produzzjoni tal-ħut fid-dinja f'termini ta' volum u timporta 24 % tal-prodotti tas-sajd f'termini ta' valur, anke jekk tirrappreżenta 8 % biss tal-qabda dinjija; billi l-UE għandha industrija estensiva tal-ipproċessar b'dimensjoni soċjali sinifikanti li jeħtieġ tiġi protetta;

F.  billi d-dimensjoni esterna tal-PKS l-ġdida tinkludi ftehimiet internazzjonali u sajd fiż-żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, billi l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u l-FAO jissuġġerixxu l-identifikazzjoni ta' żoni tal-baħar ekoloġikament jew bijoloġikament sinifikanti u ekosistemi marini vulnerabbli, rispettivament, u billi ż-żoni protetti tal-baħar huma għodod essenzjali għal ġestjoni bbażata fuq l-ekosistema, kif rikonoxxut mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd;

G.  billi l-kwoti fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd primarjament ġew ibbażati fuq qabdiet storiċi, u dan wassal għal aċċess preferenzjali tal-pajjiżi żviluppati għall-istokkijiet globali tal-ħut; billi l-kriterji ta' allokazzjoni stabbiliti minn xi organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd issa jridu jintużaw biex jikkunsidraw is-sajd li jsir mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw tal-kosta, li għal ġenerazzjonijiet sħaħ iddipendew fuq riżorsi tas-sajd fil-viċin, fatt li l-UE trid tkompli tirrispetta;

H.  billi huwa essenzjali li ssir distinzjoni bejn il-ftehimiet nordiċi man-Norveġja, l-Iżlanda u l-Gżejjer Faeroe, u l-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli li jinvolvu pajjiżi oħra;

I.  billi l-UE jrid ikollha l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp skont l-Artikolu 201(1) tat-TFUE li jgħid li 'l-Unjoni għandha tieħu in kunsiderazzjoni l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw';

J.  billi f'xi każijiet mhemmx biżżejjed data dwar l-istatus tar-riżorsi u dwar it-tneħħija totali minn flotot lokali u dawk ta' pajjiżi terzi fir-rigward tal-istokkijiet tal-ħut mistada mill-UE f'ilmijiet ta' pajjiżi terzi, jew li huma destinati għas-suq tal-UE, u għaldaqstant huwa diffiċli li wieħed jevalwa l-livell ta' stokkijiet żejda skont diversi ftehimiet imħallta kif meħtieġ mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS); billi jkun mixtieq li l-kwantità u t-trasparenza ta' data bħal din jiżdiedu;

K.  billi l-UE għandha tieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex tiżgura li l-ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli konklużi ma' pajjiżi terzi jipprovdu benefiċċji reċiproċi lill-UE u lill-pajjiżi terzi kkonċernati, anke lill-popolazzjonijiet lokali u lis-setturi tas-sajd tagħhom;

L.  billi l-problema tal-piraterija għandha wkoll effetti negattivi fuq ir-reġjuni fejn isir sajd regolat fil-qafas tal-ftehimiet bilaterali u multilaterali tas-sajd;

1.  Jilqa' l-inklużjoni fir-regolament bażiku dwar il-PKS, għall-ewwel darba, ta' kapitolu li jirreferi għad-dimensjoni esterna, inklużi kondizzjonijiet minimi għal ftehimiet bilaterali, dover li tiġi promossa l-kooperazzjoni fost l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u l-konsistenza bejn il-miżuri li jieħdu, referenza espliċita għal standards komuni kemm fl-ilmijiet tal-UE kif ukoll lil hinn minnhom, u dikjarazzjoni li l-miżuri jridu jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli;

2.  Jenfasizza l-importanza li tkun żgurata l-konsistenza bejn il-politiki dwar is-sajd, dwar l-ambjent u dwar il-kummerċ u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

3.  Jagħraf l-importanza li l-koerenza u l-kompatibilità tal-qafas legali eżistenti jinżammu u jiġu estiżi;

4.  Jitlob li jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn il-korpi tal-Kummissjoni rilevanti għas-sajd, jiġifieri DĠ MARE, DĠ DEVCO u DĠ TRADE;

5.  Jinsisti li l-promozzjoni, mill-UE u l-imsieħba li magħhom għandha ftehimiet bilaterali u ftehimiet oħra, ta' sajd ambjentalment, soċjalment u ekonomikament sostenibbli bbażat fuq it-trasparenza u l-parteċipazzjoni ta' partijiet kkonċernati mhux governattivi, speċjalment professjonisti li jiddependu mis-sajd għall-għajxien tagħhom, hija essenzjali sabiex ikun żgurat futur għall-komunitajiet kostali, l-ambjent tal-baħar, l-iżvilupp tal-industrija lokali, l-impjieg iġġenerat permezz tas-sajd, l-ipproċessar u l-kummerċ, u l-kontribut tas-sajd għas-sigurtà tal-ikel;

6.  Jinsisti fuq l-importanza tal-promozzjoni tal-ħarsien tal-ekosistema u ż-żamma tal-istokkijiet tal-ħut f'livelli ogħla mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli, għax aktar stokkijiet abbundanti tal-ħut huma rekwiżit importanti biex jippermettu l-iżvilupp tal-komunitajiet kostali tas-sajd ta' pajjiżi terzi, f'konformità mal-Linji Gwida Volontarji għall-Iżgurar tas-Sostenibilità tas-Sajd fuq Skala Żgħira tal-FAO;

7.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi appoġġjat l-iżvilupp tal-komunitajiet lokali li l-għajxien tagħhom jiddependi l-aktar mis-sajd u mill-attivitajiet relatati mal-industrija tas-sajd; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu appoġġati il-miżuri mmirati lejn il-promozzjoni tat-trasferiment ta' teknoloġiji u l-ħiliet, tal-ġestjoni tal-kapaċità, tas-sħubiji ta' diversi partijiet ikkonċernati u investimenti oħra għall-benefiċċju tal-industrija tas-sajd;

8.  Ifakkar li l-istandards ambjentali li jridu jiġu applikati wkoll għas-sajd estern tal-UE jinkludu l-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd flimkien mal-approċċ ta' prekawzjoni, sabiex l-istokkijiet sfruttati jerġgħu jinbnew u jinżammu f'livelli ogħla mil-livelli li jistgħu jipproduċu rendiment massimu sal-2015, fejn possibbli, u mhux aktar tard mill-2020 għall-istokkijiet kollha;

9.  Jenfasizza li l-aspetti kollha tad-dimensjoni esterna tal-PKS għandhom jiġu affermati fuq relazzjonijiet ekwi u ta' benefiċċju reċiproku bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha u s-sħab tagħhom globalment, sew jekk ikunu bilaterali (ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli) jew multilaterali (organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd), bil-għan li jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli tal-industrija lokali tas-sajd; jenfasizza li tali ekwità għandha wkoll tiġi riflessa fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma' pajjiżi terzi, b'mod konsistenti mar-rekwiżit tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi, fid-dimensjoni esterna tal-PKS, kunsiderazzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, inklużi ftehimiet bilaterali konklużi ma' pajjiżi terzi, sabiex jiġi żgurat li s-sajd lokali fir-reġjuni l-aktar imbiegħda jibbenefika;

11.  Jirrikonoxxi l-ħidma li saret mill-Kunsill Konsultattiv għall-Flotta ta' Distanzi Twal biex żviluppa l-pożizzjoni tiegħu dwar id-dimensjoni esterna tal-PKS riveduta u l-implimentazzjoni tagħha, flimkien ma' partijiet interessati minn pajjiżi terzi;

12.  Jinsisti li, fl-attivitajiet esterni tagħha relatati mas-sajd (qbid, ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni), l-UE għandha tippromwovi l-ogħla standards ambjentali u soċjali tagħha u timplimenta miżuri ta' kontroll u spezzjoni rigorużi u effettivi, filwaqt li tiżgura t-trasparenza fl-attivitajiet kollha tagħha, sabiex tiggarantixxi kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-UE;

13.  Jirrikonoxxi r-rwol tad-dimensjoni esterna tal-PKS fil-ħolqien tal-impjiegi (kemm fl-UE kif ukoll fi bnadi oħra) u l-provvista tal-ħut għas-swieq tal-UE (u għas-swieq lokali f'ċerti ċirkostanzi), u bħala mezz li bih l-UE tista' tipprovdi assistenza teknika, finanzjarja u xjentifika lill-pajjiżi terzi, b'mod partikolari permezz ta' appoġġ għal titjib fir-riċerka xjentifika, reġimi ta' kontroll u ta' sorveljanza u l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-portijiet;

14.  Jilqa' t-titjib konsiderevoli fil-mod kif l-UE ġestiet id-dimensjoni esterna tal-PKS f'dawn l-aħħar snin, kemm f'termini ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, kif ukoll fl-implimentazzjoni tagħhom, bir-riżultat li l-flotot tal-UE ġeneralment huma fost l-aktar progressivi fis-sajd f'ilmijiet imbiegħda fl-ilħuq ta' standards soċjali u ambjentali għolja; iqis li l-UE għandha tippromwovi tali standards ambjentali u soċjali fil-kuntest internazzjonali permezz tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd u tan-netwerk tagħha ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli;

15.  Jirrikonoxxi li meta l-flotta tal-UE ma tibqax topera f'żona tas-sajd, id-drittijiet tas-sajd tagħha jaf jerġgħu jitqassmu fost flotot oħra li jkollhom standards ħafna aktar baxxi ta' konservazzjoni, ġestjoni u sostenibilità minn dawk stabbiliti u difiżi mill-UE;

16.  Iqis li l-għoti ta' appoġġ settorjali għas-settur tas-sajd fil-pajjiż sħab ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli huwa ta' importanza kritika biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet dejjem jikbru tagħhom fir-rigward tal-ġestjoni tas-sajd, il-kapaċità tar-riċerka xjentifika, il-bini u l-manutenzjoni tal-infrastruttura, u t-taħriġ tal-ispetturi tas-sajd u tal-membri tal-ekwipaġġ, u biex jitjiebu l-provvista u d-disponibilità tal-ħut bil-għan li jkun żgurat l-ikel għall-popolazzjonijiet fil-pajjiż sħab ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli billi jingħata appoġġ għall-ħidma mwettqa min-nisa fis-settur tas-sajd;

17.  Jinsisti, għalhekk, fuq rabta aħjar bejn l-appoġġ settorjali provdut skont il-ftehimiet ta' sajd u l-istrumenti disponibbli fi ħdan l-ambitu tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, b'mod speċifiku l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), u fuq trasparenza sħiħa fil-finanzjament ta' proġetti tas-sajd u l-użu tal-appoġġ settorjali, sabiex jiġi żgurat użu xieraq tal-fondi tal-UE;

18.  Itenni l-bżonn għal aktar informazzjoni xjentifika dwar l-istatus tar-riżorsi u data dwar il-qbid/l-isforz għas-sajd barra l-bilità tal-UE, speċjalment fl-bilità ta' ċerti stati kostali, filwaqt li l-fondi disponibbli skont Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp jintużaw għal dak l-għan;

19.  Jinnota li, skont l-aħħar rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd, filwaqt li wieħed mill-objettivi prinċipali tal-ftehimiet huwa li jiġu mistada biss l-istokkijiet żejda, dan kien diffiċli ħafna biex jiġi implimentat fil-prattika, minħabba nuqqas ta' informazzjoni affidabbli dwar l-istokkijiet tal-ħut u dwar l-isforz tas-sajd tal-flotot domestiċi jew ta' flotot oħra barranin oħra li ngħataw ukoll aċċess mill-pajjiżi sħab; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' data xjentifika affidabbli u evalwazzjonijiet ex-post indipendenti dwar l-effettività tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd;

20.  Jinsisti li l-UE, permezz tal-ftehimiet tagħha ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli u l-ħidma tagħha fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, għandha tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet li jirregolaw l-aċċess għall-bilità tal-Afrika għall-flotot barranin kollha fir-rigward tat-tonn u tal-ispeċijiet pelaġiċi żgħar u demersali, bil-ħsieb li jiġu stabbiliti kondizzjonijiet favorevoli għas-sajjieda li jaħdmu b'mod sostenibbli u responsabbli;

21.  Jitlob l-espansjoni ta' programmi ta' osservatur indipendenti, li jikkontribwixxu għas-sorveljanza tas-sajd u l-ġbir ta' data xjentifika;

22.  Jinsab konvint li huwa biss permezz tal-ġestjoni reġjonali tas-sajd, inklużi l-programmi ta' osservatur u s-sistemi ta' spezzjoni (fil-port u fuq il-baħar) u ta' kontroll fil-livell reġjonali, li l-isfruttament sostenibbli u ekwu jista' jiġi żviluppat għall-istokkijiet tal-ħut li jpassi ħafna u għall-istokkijiet tranżkonali u dawk kondiviżi, kif meħtieġ skont l-UNCLOS u l-Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut;

23.  Jinnota li jeżisti qafas legali għall-ġestjoni reġjonali ta' speċijiet li jpassu ħafna, flimkien ma' bosta stokkijiet oħra, permezz tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd għat-tonn u l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd oħra, minkejja li ċertu sajd jibqa' barra n-netwerk ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem biex tiżgura li ż-żoni ta' sajd rilevanti kollu jiġu ġestiti minn xi organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd mill-aktar fis possibbli;

24.  Jitlob lill-Kummissjoni talloka aktar fondi lill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, peress li dawn għadhom rwol kruċjali fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat;

25.  Jinsab imħasseb li ċerti tipi oħra ta' sajd, speċjalment għall-istokkijiet kondiviżi li ma jinstabux fl-ibħra internazzjonali, għad m'għandhomx forum effettiv għall-kooperazzjoni u l-ġestjoni reġjonali; iqis din il-ħaġa problema serja, partikolarment għall-istokkijiet tal-ispeċijiet pelaġiċi żgħar fl-Afrika tal-Punent, meta titqies l-importanza strateġika tagħhom għas-sigurtà tal-ikel, kif ġie osservat f'Opinjoni Konsultattiva lit-Tribunal Internazzjonali għal-Liġi tal-Baħar reċenti(4);

26.  Iħeġġeġ lill-UE tuża l-influwenza tagħha biex tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd b'dimension reġjonali jiġu ġestiti minn organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd; iħeġġeġ, b'mod partikolari, lill-UE biex tinkoraġġixxi lill-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (CECAF), sabiex isir organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd sħiħa b'awtorità għat-teħid tad-deċiżjonijiet, aktar milli korp reġjonali konsultattiv għas-sajd tal-FAO;

27.  Huwa konvint li, sakemm il-flotot tal-UE jkollhom aċċess għal sajd ieħor (eż. għal speċijiet demersali), hemm bżonn li l-UE tippromovi miżuri applikabbli għal kulħadd sabiex tiġi żgurata armonija bejn il-flotot industrijali u dawk artiġjanali tas-sajd, ħaġa li tista' tirrikjedi sistema ta' tqassim f'żoni sabiex jiġi protett is-settur tas-sajd lokali artiġjanali;

28.  Jitlob li jsiru aktar studji dwar l-ispeċijiet u l-abitati tal-baħar fond u l-protezzjoni miżjuda tagħhom, b'mod partikolari dawk li huma partikolarment sensittivi jew fundamentali għal sostenibilità fit-tul tal-ekosistema;

29.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-allokazzjoni tal-aċċess fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, filwaqt li tqis l-impatt ambjentali u soċjali, il-bżonnijiet tas-sigurtà tal-ikel, u l-aspirazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jiżviluppaw is-sajd tagħhom stess; Jinnota li kwalunkwe riallokazzjoni teħtieġ li tinvolvi l-flotot kollha, kemm dawk li jistadu f'ilmijiet imbiegħda kif ukoll dawk nazzjonali, u għandha tkun ibbażati fuq kwalunkwe kriterju ta' allokazzjoni xieraq żviluppat mill-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd rilevanti;

30.  Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rekwiżit fir-regolament bażiku li l-flotot kollha barranin li joperaw f'pajjiż li miegħu l-UE għandha ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli jeħtieġu ikunu soġġetti għal kondizzjonijiet ta' aċċess simili li jippromwovu s-sajd sostenibbli, bħala miżura importanti li tiżgura li l-flotot tal-ilmijiet mbiegħda l-oħra joperaw bl-istess standards bħall-UE aktar milli jdgħajfuhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ssegwi dan ir-rekwiżit b'mod vigoruż;

31.  Jistieden lill-UE tuża n-netwerk tagħha ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli u ta' negozjati fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd biex tiżgura li l-pajjiżi sħab tagħna jillimitaw l-aċċess tal-flotot tal-ilmijiet imbiegħda kollha għall-istokkijiet żejda, kif mitlub mill-UNCLOS u l-PKS, u kif tagħmel l-UE, u li jipprovdu aċċess preferenzjali għal flotot li jużaw l-iktar prattiki ambjentalment u soċjalment sostenibbli għar-reġjun u għall-istokkijiet ikkonċernati;

32.  Huwa mħasseb dwar il-possibilità ta' interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd bejn żewġ protokolli meta n-negozjati dwar protokoll ġdid jitwalu; jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi s-sigurtà legali u ekonomika tal-operaturi billi tiżgura l-kontinwità tal-operazzjonijiet tas-sajd bejn iż-żewġ protokolli;

33.  Jagħraf l-importanza li jiġi stabbilit qafas usa' mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jinkludi mhux biss is-sajd imma wkoll l-oqsma preċedenti u sussegwenti tal-katina tal-provvista;

34.  Iħeġġeġ lill-UE tevita li tinnegozja ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli ma' pajjiżi fejn il-korruzzjoni hija aċċettata;

35.  Jagħraf l-importanza li jiġi stabbilit qafas usa' mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jintegra s-sajd ma' temi oħra relatati mal-iżvilupp;

36.  Jemmen fl-importanza li l-liċenzji tas-sajd jiġu rikonoxxuti permezz ta' mezzi diplomatiċi;

37.  Jirrikonoxxi l-importanza tas-sajd għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, partikolarment is-sajd artiġjanali, minħabba l-kontribut tiegħugħas-sigurtà tal-ikel, l-ekonomija lokali u l-impjiegi, kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa, bla ħsara għar-rwol ta' dawk l-attivitajiet tas-sajd industrijali li jseħħu f'qafas responsabbli u trasparenti sabiex jiġu żgurati l-iżvilupp soċjoekonomiku taż-żoni kostali u l-provvista tal-prodotti tal-ħut;

38.  Jissottolinja l-ħtieġa li l-UE tirrispetta l-obbligu tagħha li tippromwovi s-sajd ambjentalment u soċjalment sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz tal-politiki kollha tal-UE li jaffettwaw is-sajd fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (għajnuna, kummerċ, sajd);

39.  Jenfasizza l-importanza li n-nisa jiġu involuti tul il-katina kollha tal-valur, mill-iffinanzjar sal-ipproċessar u/jew il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-ħut; jemmen li l-promozzjoni tal-aċċess tan-nisa għal dawn l-attivitajiet għandha ssaħħaħ l-awtonomizzazzjoni ekonomika u soċjali tagħhom, u b'hekk għandha rwol importanti biex jiġu eliminati d-differenzi bejn l-ġeneri; jinsisti li għandha tingħata iżjed attenzjoni għall-prijoritajiet relatati mal-ugwaljanza fir-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

40.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi promoss l-iżvilupp lokali permezz tal-appoġġ settorjali, billi tiżdied l-awtonomizzazzjoni tas-sajd tal-pajjiżi sħab permezz ta', b'mod partikolari, it-tisħiħ tal-akkwakultura sostenibbli, l-iżvilupp u l-konservazzjoni tas-sajd artiġjanali, it-titjib tal-għarfien xjentifiku dwar il-kondizzjoni tal-istokkijiet tal-ħut u l-għoti ta' spinta lill-inizjattivi tas-settur privat mill-partijiet lokali; Jitlob lill-UE biex, permezz tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, tinkoraġġixxi governanza tajba, b'mod partikolari l-ġestjoni tajba tad-dħul pubbliku mis-settur tas-sajd u tal-kumpens finanzjarju;

41.  Iqis li l-UE għandha tħeġġeġ lill-pajjiżi terzi, filwaqt li tibda minn dawk li magħhom tinnegozja ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, biex jistabbilixxu qafas regolatorju għall-impriżi konġunti bejn l-UE u partijiet interessati oħra fis-setturi tal-qbid, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni; hu tal-fehma li qafas bħal dan huwa l-aħjar mezz biex jiġi żgurat li l-impriżi konġunti jiġu stabbiliti u mħaddma f'konformità mal-istandards għoljin ta' sostenibilità u trasparenza kif promossi permezz tar-riforma tal-PKS, u b'hekk jipprovdu stabilità legali aħjar għall-interessi tal-UE b'appoġġ għall-iżvilupp tas-sajd sostenibbli fil-pajjiżi terzi;

42.  Jinsisti li t-trasparenza, ir-responsabilità u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati għandhom jitqiesu bħala elementi prinċipali għar-relazzjonijiet tal-UE fir-rigward tas-sajd ma' pajjiżi terzi;

43.  Jenfasizza li l-investimenti Ewropej fis-settur tas-sajd ta' pajjiżi terzi bil-pretest ta' impriżi konġunti għandhom ikunu koperti mill-PKS; jenfasizza li l-UE, permezz tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli tagħha, għandha tippromwovi djalogu ma' pajjiżi sħab dwar l-istabbiliment ta' qafas regolatorju sabiex tiżgura li l-impriżi konġunti, fis-setturi tal-qbid, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ffurmati ma' sħab mill-UE jew pajjiżi oħra, joperaw b'mod trasparenti, ma jikkompetux mas-settur artiġjanali lokali u jikkontribwixxu għall-objettivi tal-iżvilupp tal-pajjiż ikkonċernat;

44.  Jikkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri, li jenfasizza li l-użu insuffiċjenti tal-kwoti ta' tunnellaġġ adottati f'ċerti protokolli reċenti jirriżulta fi spejjeż għoljin; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tevita kemm jista' jkun l-ispejjeż mhux meħtieġa għall-baġit tal-UE f'dan il-qasam;

45.  Jemmen li l-Parlament għandu jkollu rwol aktar attiv mill-proċedura ta' approvazzjoni attwali, u jinsisti li dan għandu jiġi infurmat immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċedura rigward il-konklużjoni jew it-tiġdid tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd, sabiex tiżdied it-trasparenza u r-responsabilità demokratika tal-protokolli;

46.  Jirrikonoxxi l-importanza tad-dimensjoni esterna tal-PKS fil-ħolqien tal-impjiegi kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi sħab tagħna, anke permezz tar-reklutaġġ ta' membri tal-ekwipaġġ lokali fil-kuntest tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli; jinkoraġġixxi, meta jkun possibbli, li l-bastimenti tal-UE jħottu l-qabdiet tagħhom fil-pajjiżi sħab għall-ipproċessar inizjali; jitlob li jiddaħħlu strumenti li jipproteġu lill-ħaddiema u kondizzjonijiet tax-xogħol deċenti fir-regolamenti Ewropej dwar il-kwistjonijiet tas-sajd (speċjalment fir-rigward tal-Konvenzjoni Nru 188 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol) u fil-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli sabiex jiġu garantiti l-istess kundizzjonijiet ta' xogħol, remunerazzjoni, protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema u livelli ta' taħriġ għal ċittadini tal-UE u ta' pajjiżi oħra;

47.  Jilqa' ħafna d-dispożizzjonijiet ta' trasparenza tal-aktar protokoll reċenti mal-Mauritania, li bih din tal-aħħar intrabtet li tippubblika kull ftehim ma' stati jew entitajiet privati li jagħti aċċess lil bastimenti barranin għaż-żona ekonomika esklussiva tiegħu (ŻEE), u jħeġġeġ li tali dispożizzjonijiet ta' trasparenza jiġu inklużi fil-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli kollha;

48.  Jilqa' wkoll il-fatt li l-protokoll mal-Mauritania jagħti aċċess prijoritarju lill-flotta tal-UE għas-sajd żejjed f'dak il-pajjiż, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli ssegwi dan l-eżempju meta tinnegozja protokolli ma' pajjiżi terzi oħra, filwaqt li tikkunsidra r-rekwiżiti stretti ta' sostenibilità li l-flotta tal-UE trid tosserva;

49.  Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni biex tiżgura li jiddaħħlu dispożizzjonijiet simili ta' trasparenza fi protokolli futuri oħra, li jwasslu għal trasparenza mtejba ħafna fir-rigward tal-isforz totali tas-sajd u l-kondizzjonijiet ta' aċċess; jitlob li l-informazzjoni dwar il-qabdiet aggregati tal-bastimenti mill-flotot kollha awtorizzati li jistadu fl-bilità tal-Mauritania, u l-kundizzjonijiet assoċjati ta' aċċess, tkun pubblikament disponibbli;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-korpi internazzjonali li hija involuta magħhom, tinkoraġġixxu pajjiżi terzi oħra jippubblikaw ukoll it-termini ta' ftehimiet oħra li jiffirmaw ma' stati oħra jew ma' entitajiet privati, inklużi l-identità tal-bastimenti awtorizzati li jistadu u l-attivitajiet u l-qabdiet tagħhom; iħeġġeġ, bl-istess mod, lill-pajjiżi terzi jikkonformaw mar-riżoluzzjonijiet tal-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, li jippromwovu t-trasparenza fil-ftehimiet tas-sajd;

51.  Jinkoraġġixxi lil pajjiżi terzi oħra biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, li jippromwovu t-trasparenza tal-ftehimiet tas-sajd fiż-ŻEE kkonċernata;

52.  Jemmen li l-Kummissjoni, malajr kemm jista' jkun, għandha ttejjeb it-trasparenza billi tistabbilixxi bażi ta' data li tkopri l-ftehimiet privati kollha bejn jew f'isem is-sidien ta' bastimenti tal-UE u korpi jew awtoritajiet lokali jew reġjonali jew pajjiżi terzi li jinvolvu aċċess għas-sajd ta' pajjiż terz, inklużi l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-sajd, il-kapaċità permessa tal-flotot, l-identità tal-bastimenti u l-attivitajiet tas-sajd li jirriżultaw, u li din il-bażi tad-data tkun fid-dominju pubbliku, bl-eċċezzjoni ta' dawk il-partijiet li fihom informazzjoni kummerċjalment sensittiva;

53.  Jinnota li s-sidien tal-bastimenti jiffirmaw ftehimiet privati mal-gvernijiet ta' pajjiżi terzi li huma barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-PKS; jinsab imħasseb li l-Kummissjoni ma tiġix notifikata b'mod sistematiku dwar tali ftehimiet; jinsab inkwetat li, f'ċerti ċirkustanzi, dan jista' jwassal għal kompetizzjoni inġusta mal-komunitajiet lokali tas-sajd tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif ukoll mas-sidien tal-bastimenti tal-UE li joperaw taħt ftehimiet bilaterali;

54.  Iqis li l-bastimenti tas-sajd li jistadu skont id-dispożizzjonijiet ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli iżda li ma jissodisfawx l-obbligi tagħhom, bħal dak li jagħtu lill-Istat Membru tagħhom id-data meħtieġa skont it-termini tal-awtorizzazzjoni tagħhom tas-sajd tagħhom, għandhom ikunu suġġetti għall-pieni previsti fir-Regolament dwar il-Kontroll u r-Regolament IUU, inkluż, meta jkun il-każ, ir-rifjut ta' awtorizzazzjoni tas-sajd;

55.  Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-istimi preċedenti tad-daqs 'tal-flotta esterna' użaw definizzjonijiet differenti ta' tipi tal-bastimenti li għandhom jiddaħħlu, b'tali mod li l-istimi eżistenti mhumiex komparabbli u huwa impossibbli li titwettaq analiżi tad-daqs tal-flotta u l-evoluzzjoni tagħha matul iż-żmien, u dan jillimita ħafna t-trasparenza; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżviluppa definizzjoni tal-flotta esterna li tinkludi l-bastimenti kollha li joperaw barra mill-ilmijiet tal-UE, filwaqt li tagħti attenzjoni dovuta lill-ispeċifiċitajiet rilevanti tal-ftehimiet mal-pajjiżi tat-Tramuntana, sabiex ikun possibbli tqabbil storiku;

56.  Jinnota li, minkejja r-rwol li kellha l-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran, id-differenzi fir-regoli applikati għall-UE u għall-flotot ta' pajjiżi terzi li joperaw fl-istess tip ta' sajd qed jikkawżaw problemi konsiderevoli għas-sajjieda tal-UE; iqis li jeħtieġ li l-UE żżid l-isforzi tagħha fil-baċir tal-Mediterran permezz ta' kooperazzjoni aktar mill-qrib ma' korpi lokali, organizzazzjonijiet reġjonali, istituzzjonijiet xjentifiċi, osservatorji u raggruppamenti tas-sajd fuq il-bażi tal-pajjiż; iqis li l-UE għandha rwol fir-riżoluzzjoni ta' konflitti bejn il-bastimenti fil-Mediterran, u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra li tappoġġa u tassisti lis-sajjieda li spiss ikunu soġġetti għal konfrontazzjonijiet ma' bastimenti ta' pajjiżi terzi, u biex tistabbilixxi kooperazzjoni eqreb mal-pajjiżi tax-xatt tan-Nofsinhar tal-Mediterran;

57.  Jilqa' l-pubblikazzjoni reċenti tal-ismijiet ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE u li ngħataw awtorizzazzjoni li jistadu barra l-ilmijiet tal-UE, u jinsisti li l-Kummissjoni tippubblika informazzjoni bħal din, inkluż data dwar l-attivitajiet u l-qabdiet tagħhom;

58.  Jinnota li t-trasparenza hija prerekwiżit għall-konsultazzjoni mal-partijiet interessati fil-qasam tas-sajd u l-parteċipazzjoni informata tagħhom, speċjalment għall-professjonisti li l-għajxien tagħhom jiddependi fuq is-sajd; iqis li tali konsultazzjoni u parteċipazzjoni għandhom jiġu promossi fil-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, inkluż in-negozjar ta' ftehimiet u protokolli, l-implimentazzjoni tagħhom, l-allokazzjoni u l-użu tal-appoġġ settorjali, il-ħidma mwettqa fl-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, u l-applikazzjoni ta' proġetti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp;

59.  Jinnota li r-regolament bażiku jinkludi dispożizzjoni li tirrikjedi li l-bastimenti li joħorġu mir-reġistru tal-UE u sussegwentement jirritornaw fih jipprovdu informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom qabel ir-ritorn tagħhom; iqis li dan ir-rekwiżit għandu jissaħħaħ b'tali mod li l-istorja kompluta tar-reġistrazzjoni ta' bastiment għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni u inkluża fil-bażi tad-data tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Komunità qabel l-aċċettazzjoni fir-reġistru tal-bastiment;

60.  Jirrikonoxxi l-ħidma mwettqa mill-UE fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li hu ta' theddida għall-istokkijiet tal-ħut u jikkostitwixxi kompetizzjoni inġusta għal sajjieda leġittimi; jirrikonoxxi l-kontribut tar-Regolament IUU għall-promozzjoni tas-sajd sostenibbli fid-dinja; iqis li, minħabba r-rwol ċentrali li għandha l-UE bħala s-suq ewlieni fid-dinja tal-ħut, hi għandha l-kapaċità li tiżgura l-appoġġ minn stati oħra, inklużi dawk li magħhom għandha ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, u atturi internazzjonali sabiex ikun żgurat approċċ komuni u sistema globali effettiva għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat;

61.  Jippromwovi l-iżvilupp ta' sistema internazzjonali unika ta' reġistrazzjoni tal-bastimenti kollha li jbaħħru fl-ilmijiet internazzjonali;

62.  Jinsisti li r-Regolament IUU għandu jiġu applikat b'mod rigoruż, oġġettiv u trasparenti, mhux diskriminatorju u armonizzat, sabiex jippromwovi kundizzjonijiet ekwi fost id-diversi flotot u pajjiżi, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu dan; iqis, barra minn hekk, li sabiex jiġi żgurat is-suċċess ta' dan ir-regolament dan m'għandux ikun suġġett għall-ħtiġijiet għat-terminu qasir tal-politika kummerċjali tal-UE jew jintuża minn l-partijiet interessati fis-settur tas-sajd tal-UE bħala għodda biex tittejjeb il-kompetizzjoni b'mod inġust;

63.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tistudja l-inklużjoni fir-Regolament IUU ta' dispożizzjonijiet relatati mal-kundizzjonijiet tax-xogħol;

64.  Jenfasizza li l-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli għandhom ukoll jiżguraw it-traċċabilità sħiħa tal-prodotti tas-sajd tal-baħar;

65.  Jemmen li l-ftehimiet kummerċjali bilaterali u multilaterali nnegozjati mill-UE għandhom jippromwovu kondizzjonijiet ambjentalment sostenibbli u soċjalment ġusti għall-produzzjoni ta' prodotti tas-sajd fil-pajjiżi terzi kkonċernati, permezz tal-użu ta' restrizzjonijiet kwantitattivi u kwalitattivi xierqa tal-aċċess għas-suq tal-UE, sabiex ma ssirx ħsara lill-progress li qed isir fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat permezz ta' dan ir-regolament; jemmen ukoll li dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu rekwiżit biex kwalunkwe prodott tal-ħut jew derivat mill-ħut jitqiegħed fis-suq Ewropew, u li kwalunkwe prodott tal-ħut jew derivat mill-ħut li mhux garantit li jikkonforma ma' dawn il-kondizzjonijiet jew mar-rekwiżiti ta' protezzjoni tal-konsumatur għandhom jiġu projbiti fis-suq Ewropew;

66.  Jemmen li l-kundizzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali prevalenti fil-ġbir u l-ipproċessar tal-ħut għandhom ikunu ċari għall-konsumaturi;

67.  Jissuġġerixxi li d-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet kummerċjali bilaterali u multilaterali għandhom jinkludu referenza espliċita għar-Regolament IUU, inklużi l-istandards li jinsabu fih; jagħti parir lill-Kummissjoni biex tipproponi s-sospensjoni tar-relazzjoni kummerċjali ma' pajjiż terz li jkun ġie identifikat skont l-Artikolu 31 tar-Regolament IUU;

68.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ddaħħal fir-Regolament IUU sistema simili għas-Sistema TRACES (Trade Control and Expert System) li tivverifika u tiċċekkja d-data relatata maċ-ċertifikati tal-qbid u l-bastimenti, jew tistabbilixxi perċentwal minimu għall-verifika tal-importazzjonijiet ta' prodotti pproċessati;

69.  Iqis li huwa importanti li toħroġ gwida dettaljata tal-pajjiżi li kienu s-suġġett ta' karti sofor jew ħomor, u li l-isforzi magħmula minnhom jiġu mmonitorjati;

70.  Jilqa l-inklużjoni tal-bastimenti tas-sajd bħala vulnerabbli fi ħdan l-attivitajiet tal-Operazzjoni Atalanta u jitlob li jibqgħu jingħataw appoġġ u protezzjoni lill-attività tal-flotta tal-UE;

71.  Iqis li n-negozjati tan-NU dwar sistema ġdida ta' governanza internazzjonali tal-oċeani fiż-żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali għandu jkollhom l-objettiv li jistabbilixxu reġim li jagħmilha possibbli li jiġu studjati u użati b'mod ekwu, sostenibbli u bi prekawzjoni r-riżorsi fl-ilmijiet internazzjonali tal-oċeani, inkluża l-ħidma kontinwa li jiġu identifikati ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bil-ħsieb li jiġi implimentat netwerk koerenti ta' żoni protetti tal-baħar;

72.  Ifakkar id-dover tal-Kummissjoni, bħala l-gwardjana tat-trattati, li tiżgura li l-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi tagħhom ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-attivitajiet esterni taċ-ċittadini u bastimenti tagħhom, u jitlob lill-UE tqis il-parir riċenti tat-Tribunal Internazzjonali għal-Liġi tal-Baħar li l-UE tiġi identifikata bħala stat tal-bandiera fil-kuntest ta' ftehimiet bilaterali;

73.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.
(2) ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1.
(3) ĠU C 419, 16.12.2015, p. 175.
(4) Opinjoni Konsultattiva lit-Tribunal Internazzjonali għal-Liġi tal-Baħar tat-2 ta' April 2015, bi tweġiba għat-talba preżentata mill-Kummissjoni Subreġjonali tas-Sajd: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/C21_AdvOp_02.04.pdf

Avviż legali