Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2639(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0452/2016

Predložena besedila :

B8-0452/2016

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0124

Sprejeta besedila
PDF 245kWORD 70k
Četrtek, 14. april 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Nenasprotovanje delegirani uredbi: podrobna pravila v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 5. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2016)01934),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 11. marca 2016, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma z dne 7. aprila 2016 Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov predsedniku konference predsednikov odborov,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije(1), zlasti člena 160 in člena 284(5),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 13. aprila 2016,

A.  ker sta bili po objavi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446(2) ugotovljeni dve napaki;

B.  ker je prva napaka povezana z domnevo carinske deklaracije iz člena 139 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, ki je predvidena za nekatere vrste blaga iz člena 136(1) navedene delegirane uredbe; ker je bil vrstni red blaga s seznama iz člena 136 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 med končnim pregledom navedene delegirane uredbe pred sprejetjem spremenjen, pomotoma pa niso bila posodobljena sklicevanja na to blago v členu 139 navedene delegirane uredbe; ker bi bilo zato treba ta sklicevanja popraviti;

C.  ker je druga napaka povezana s členom 141(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446; ker v Delegirano uredbo (EU) 2015/2446 pomotoma ni bila vključena točka (b) veljavnega člena 233(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93(3), ki v nekaterih omejenih in zelo specifičnih primerih omogoča možnost, da prestop meje šteje kot deklaracija za začasni uvoz, izvoz in ponovni izvoz in ker posledično ni možnosti, da bi določeno blago prijavili že s samim prestopom meje carinskega območja Unije; ker bi morali zato člen 141(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 popraviti;

D.  ker bosta navedeni napaki vplivali na trgovinske tokove in zelo negativno vplivali na carinske organe in trgovce, če ne bosta odpravljeni pred 1. majem 2016, ko se bodo začele uporabljati zadevne določbe Uredbe (EU) št. 952/2013;

E.  ker ta delegirana uredba lahko začne veljati le po izteku roka za pregled, ki ga imata na voljo Parlament in Svet, če ji niti Parlament niti Svet ne nasprotuje ali če sta pred iztekom tega tako Parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ji ne bosta nasprotovala; ker je v členu 284(5) Uredbe (EU) št. 952/2013 določen dvomesečni rok za pregled od datuma uradnega obvestila, torej do 5. junija 2016, ki ga je mogoče podaljšati za dodatna dva meseca;

F.  ker pa je Komisija 11. marca 2016 iz nujnih razlogov zaprosila Parlament za predčasno odobritev delegirane uredbe pred 1. majem 2016;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 269, 10.10.2013, str. 1.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).
(3) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

Pravno obvestilo