Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0187(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0129/2016

Ingivna texter :

A8-0129/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0139

Antagna texter
PDF 237kWORD 288k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2016)0139A8-0129/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12265/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll (12264/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0102/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0129/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Staten Israel.

Rättsligt meddelande