Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0261(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0054/2016

Ingediende teksten :

A8-0054/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.3
CRE 28/04/2016 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0140

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 59k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië) *
P8_TA(2016)0140A8-0054/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 over een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen douaneadministraties (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0556),

–  gezien artikel 3, leden 4 en 5, van de Akte van Toetreding van Kroatië, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0376/2015),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8‑0054/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de aanbeveling van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling