Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2339(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0152/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0152/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0141

Hyväksytyt tekstit
PDF 246kWORD 67k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2016)0141A8-0152/2016

Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2339(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjän 29. lokakuuta 2015 välittämän pyynnön, josta ilmoitettiin täysistunnossa 23. marraskuuta 2015 ja joka liittyy oikeudenkäyntiin, jonka Puolan tieliikenteen päätarkastaja (Główny Inspektor Transportu Drogowego) on pannut vireille (asia n:o CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475),

–  ottaa huomioon, että Bolesław G. Piecha on luopunut työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesta oikeudestaan tulla kuulluksi,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän sekä Puolan parlamentin tai senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 7 b pykälän 1 momentin ja 7 c pykälän 1 momentin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0152/2016),

A.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan valtakunnansyyttäjä on välittänyt Euroopan parlamentin Puolasta valitun jäsenen Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskevan Puolan tieliikenteen päätarkastajan pyynnön, joka liittyy 20. toukokuuta 1971 hallinnollisista rikkomuksista annetun lain 92 a pykälässä ja 20. kesäkuuta 1997 annetun tieliikennelain 20 pykälän 1 momentissa tarkoitettuun rikkomukseen; ottaa huomioon, että väitetyssä rikkomuksessa on kyse nopeusrajoituksen ylittämisestä taajama-alueella;

B.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oltava oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  toteaa, että Puolan tasavallan perustuslain 105 pykälän 2 momentin ja 108 pykälän mukaan parlamentin tai senaatin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin suostumusta;

D.  toteaa, että Euroopan parlamentin velvollisuus on näin ollen päättää, pidätetäänkö Bolesław G. Piechan koskemattomuus;

E.  ottaa huomioon, että väitetty rikkomus on tapahtunut ennen kuin Bolesław G. Piechasta tuli Euroopan parlamentin jäsen; ottaa huomioon, että väitetty rikkomus on tapahtunut Bolesław G. Piechan ollessa Puolan senaatin jäsen; toteaa, että näin ollen väitetty rikkomus ei liity suoraan tai selvästi Bolesław G. Piechan edustajantoimen hoitamiseen Euroopan parlamentin jäsenenä;

F.  ottaa huomioon, että vastauksena Puolan tieliikenteen tarkastuslaitoksen päätarkastajan vireille panemaan haasteeseen Bolesław G. Piecha toimitti kyseiselle tarkastuslaitokselle lausuman, jossa hän ilmoitti suostuvansa maksamaan sakon hallinnollisista rikkomuksista annetun lain 92 a pykälän rikkomisesta; toteaa, että näin ollen on vaikeaa löytää todisteita fumus persecutionis -tilanteesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että pyyntö on esitetty jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Bolesław G. Piechan koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Bolesław G. Piechalle.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Oikeudellinen huomautus