Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2194(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0133/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0133/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.30
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0166

Elfogadott szövegek
PDF 449kWORD 94k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
P8_TA(2016)0166A8-0133/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hivatalnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0133/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 102. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 102. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hivatalnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0092/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0133/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 102. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 102. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0133/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a hivatal) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 15 663 975 EUR volt; mivel a hivatal költségvetésének 94 %-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2012-es és 2013-as jelentésében szereplő egy-egy megjegyzés jelenleg „végrehajtandó” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es és 2013-as jelentésében tett három megjegyzés „folyamatban”, míg a 2013-as jelentésben tett három megjegyzés „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

2.  a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan megfelelő formában, a szükséges indokolásokkal kiegészítve információkkal szolgált a személyzeti kiadásokkal kapcsolatos elhatárolásokról;
   intézkedéseket hoztak a költségvetési szükségletek visszatérő rossz felbecsülése és a késedelmes fizetések problémájának, valamint az átláthatósággal és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdéseknek a kezelésére;
   az igazgatótanács 2013 végére összeférhetetlenségi politikát fogadott el, és az igazgatótanács összes tagja az ügyvezető igazgatóval együtt aláírta a hivatal összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdőívét, megerősítve az összeférhetetlenség hiányát;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

3.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a hivatal 1 300 000 EUR összegben vitt át jogi kötelezettségvállalás nélküli költségvetési előirányzatot; emlékezteti a hivatalt, hogy ez ellentétben áll a költségvetési rendelettel; nyugtázza, hogy a hivatal úgy határozott, hogy ezeket a szabálytalan átviteleket a 2015-ös költségvetés-gazdálkodási rendszerben javítja ki, mivel a 2014-es pénzügyi év már lezárult;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 84,69 %-os volt, ami 2013-hoz képest 2,65 %-os csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 71,33 %-os volt, ami 2013-hoz képest 15,85 %-os csökkenést jelent;

5.  rámutat, hogy 1 062 kifizetést (28,6 %) a költségvetési rendeletben rögzített határidőt meghaladva hajtottak végre, ami 2013-hoz képest 10,6 %-os növekedést jelent; aggodalommal állapítja meg, hogy az átlagos kifizetési késedelem 2013-hoz képest 2014-ben három nappal – 24 napra – nőtt; a hivatal tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy több intézkedést is bevezettek a késedelmes kifizetések arányának csökkentésére, és hogy az arány 2015-ben csökkent is; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be mentesítésért felelős hatóságnak a helyzet orvoslására tett intézkedésekről;

6.  a hivatal tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy 2015 második negyedévétől a hivatal legalább évente kétszer felülvizsgálja éves költségvetését a költségvetés-tervezés és -végrehajtás javítása, valamint az átvitelek aránytalanul nagy mértékének csökkentése érdekében; nyugtázza továbbá, hogy a hivatal új formátumú havi jelentéseket vezetett be a költségvetés állására vonatkozóan, és belső műhelytalálkozókat szervezett a költségvetés-végrehajtásról és a pénzgazdálkodásról; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a megtett intézkedések eredményességéről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.  nyugtázza, hogy a 2013-ról átvitt nem differenciált előirányzatok 21,2 %-át (146 417 EUR) törölték 2014-ben, ami 2013-hoz képest 4,7 %-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a törlések főként közvetített munkaerőre és személyzeti képzésekre, valamint adminisztratív támogatási és fordítási költségekre vonatkoztak; emlékezteti a hivatalt, hogy a törlések ellentmondanak az évenkéntiség költségvetési elvének, és hogy az előző évről való átvitelek nagyarányú törlése a költségvetés-tervezés hiányosságaira utal; nyugtázza, hogy a hivatal intézkedéseket hozott a költségvetés-tervezés és -végrehajtás javítása, valamint a pénzügyi év végén az aránytalan átvitelek csökkentése érdekében;

8.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok 2015-re való átvitele magas volt, és elérte a 27,9 %-ot a II. cím (igazgatási kiadások) esetében; megállapítja, hogy az átvitelek főként a 2014-ben nyújtott, de még nem leszámlázott, vagy a 2015-ben nyújtandó tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokhoz kötődtek;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

9.  nyugtázza a munkaerő-felvételi politika aktualizálását, amely tükrözi a személyzeti szabályzatot; nyugtázza, hogy a hivatal 2015-ben felülvizsgálta a munkaerő-felvételi és -kiválasztási iránymutatásokat, és az átláthatóság és az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében további lépéseket és ellenőrzéseket vezetett be; aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentésben „végrehajtandó” minősítéssel szerepel a 2012-es számvevőszéki jelentésben a kiválasztási eljárások átláthatóságával kapcsolatban tett megjegyzés; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a megtett intézkedések eredményességéről; várakozással tekint a Számvevőszék következő ellenőrzése és a korrekciós intézkedések értékelése elé;

10.  a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy a hivatalnál gyakran cserélődnek az alkalmazottak, és 2014-ben 14-en távoztak, köztük négy kulcsfontosságú pozíció betöltő személy; egyetért a Számvevőszékkel, hogy a gyakori cserélődés jelentős kockázattal jár a hivatal éves és többéves munkaprogramjában meghatározott célkitűzések megvalósítása szempontjából; nyugtázza, hogy a hivatal pótolta a 2014-ben távozott személyzetet, és immár az összes álláshely betöltésre került, illetve folyamatban vannak a felvételi eljárások; kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg a nagy arányú cserélődés okát, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a probléma kezelése érdekében tett intézkedésekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy a hivatal nem tette közzé az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját, valamint az igazgatótanács tagjai és az ügyvezető igazgató által aláírt, az összeférhetetlenségre vonatkozó kérdőívet; sürgeti a hivatalt ennek mielőbbi pótlására;

12.  a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri egy mindenre kiterjedő megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, átláthatósági nyilvántartások bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás biztosításával és a tagállamok közötti, valamint az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködés javításával kezdődik;

13.  kéri a hivatalt, hogy fogadjon el egyértelmű szabályokat a visszaélést bejelentő személyekről és a forgóajtó-jelenség ellen;

Belső kontrollrendszerek

14.  nyugtázza, hogy a hat fennmaradó és nem teljes mértékben végrehajtott belsőkontroll-standardból kettő végrehajtásra került; nyugtázza, hogy a maradék négy belsőkontroll-standard végrehajtása folyamatban van, külső tanácsadó segítségével; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fennmaradó belsőkontroll-standardok végrehajtásának teljesítéséről;

Belső ellenőrzés

15.  nyugtázza, hogy a belsőkontroll-standardokra vonatkozó, a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által elvégzett korlátozott felülvizsgálatot követően az IAS 11 ajánlás megfelelő végrehajtásáról és lezárásáról számolt be; megjegyzi továbbá, hogy az előző évben tett ajánlások közül hét továbbra is lezáratlan, ezekből négy „nagyon fontos” és három „fontos”; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fennmaradó ajánlások végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

16.  elismeri a jelenlegi menekültválság kezelésének nehézségeit; elismeri továbbá, hogy a hivatal feladatai valószínűleg tovább nőnek majd, és költségvetését, illetve személyi állományát ennek megfelelően kell majd növelni; ezért kéri a hivatalt, hogy fokozza erőfeszítéseit és javítsa költségvetési gazdálkodását, valamint terjesszen elő egy cselekvési tervet feladatainak optimális ellátására a következő években.

o
o   o

17.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat