Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2188(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0090/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0090/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.31
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0167

Elfogadott szövegek
PDF 365kWORD 101k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
P8_TA(2016)0167A8-0090/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2188(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hatóságnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0090/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 111. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 111. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2188(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hatóságnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0090/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Bankhatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 111. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 111. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2188(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0090/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: hatóság) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 33 599 863 EUR volt, ami 29,39%-os növekedést jelent 2013-hoz képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre; mivel a hatóságot az Unió (40%) és a tagállamok (60%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy a 2012-es számvevőszéki jelentésben tett egy megjegyzés kapcsán – amely a 2013-as számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepel – kiigazító intézkedéseket tettek, melyek többsége lezárásra is került, és a megjegyzés jelenleg „folyamatban” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentésében szereplő két megjegyzés jelenleg „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,81%-os volt, ami 2013-hoz képest 2,28%-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 83,94 %-os volt, ami 8,60%-os növekedést jelent; a hatóság tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a költségvetés-végrehajtási arány javulását a jobb költségvetés-tervezés és -ellenőrzés eredményezte;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  tudomásul veszi, hogy a hatóság a 2013-as 16,50%-ról 2014-ben 15,90%-ra csökkentette a lekötött előirányzatok átvitelének általános szintjét; nyugtázza, hogy a II. cím esetében a lekötött előirányzatok átvitele elérte a 3 431 070 eurót, és hogy ez főként azzal volt kapcsolatos, hogy a hatóság 2014 decemberében új helyiségekbe költözött;

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság még inkább a pénzügyi évhez igazította az informatikai szerződéseit, annak érdekében, hogy csökkentse az informatikai infrastruktúrák és szolgáltatások tervezett beszerzéséhez kapcsolódó átvitelek szintjét; megállapítja, hogy az informatikai szerződésekkel összefüggő átvitelek aránya 2013-hoz képest 9%-kal csökkent;

5.  kiemeli a 2013-ról átvitt lekötött előirányzatok végrehajtásának szintjét, ami 92%-ot ért el; rámutat, hogy a hatóság csak azért nem érte el a 95%-os célkitűzést, mert az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatások terén árcsökkenés következett be;

Átcsoportosítások

6.  tudomásul veszi a hatóság éves jelentéséből, hogy igazgatótanácsa jóváhagyta a 2014 során végrehajtott öt költségvetési átcsoportosítást, melyek meghaladták a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet(1) 27. cikkében említett határértéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  tudomásul veszi a hatóság éves jelentéséből, hogy a betöltött álláshelyek száma 146; üdvözli, hogy a hatóság hangsúlyt fektet arra, hogy erőforrásait a főbb tevékenységi területeihez rendelje; hangsúlyozza, hogy minden, a hatóság megbízatásának közvetlen végrehajtásához kapcsolódó négy álláshelyre csak egy igazgatási pozíció jut;

8.  kéri a hatóságot, hogy alkalmazza szigorúan a közbeszerzések során a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, végezzen minden esetben háttérvizsgálatokat, és alkalmazza a kizárási kritériumot, hogy összeférhetetlenség esetén kizárjon vállalatokat a részvételből, mivel ez lényeges az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

9.  nyugtázza, hogy a hatóság felügyelőbizottsági tagjainak és megfigyelőinek, az igazgatótanácsnak és a hatóság vezetőségének szándéknyilatkozatait és érdekeltségi nyilatkozatait közzétették a hatóság honlapján; nyugtázza, hogy a személyzet érdekeltségi nyilatkozatait évente összegyűjtik és azt az etikai ügyekkel foglalkozó tisztviselő értékeli;

10.  ösztönzi a hatóságot, hogy a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan a személyzete körében hívja fel jobban a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára, és a felvételi eljárásokba és teljesítményértékelésekbe kötelezően megvitatandó elemként foglalja bele a feddhetetlenséget és az átláthatóságot;

11.  a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri egy mindenre kiterjedő megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, átláthatósági nyilvántartások bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás biztosításával és a tagállamok közötti, valamint az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködés javításával kezdődik;

12.  nyugtázza, hogy a hatóság csalás elleni stratégiáját 2015 áprilisában elfogadták, és 2015 és 2017 között végrehajtják;

13.  nyugtázza, hogy a hatóság végrehajtotta a függetlenséggel és a döntéshozatali eljárásokkal kapcsolatos politikához tartozó eljárásokat, annak biztosítása céljából, hogy az új tagok és megfigyelők megtegyék a szükséges nyilatkozatokat; nyugtázza továbbá, hogy a lemondott tagokat és megfigyelőket emlékeztetik fennálló kötelezettségeikre;

14.  kéri, hogy a hatóság hajtsa végre a személyzeti szabályzat 16. cikkét azzal, hogy a szolgálatot elhagyó vezető tisztviselőkről évente információkat, továbbá egy összeférhetetlenségi jegyzéket tesz közzé;

Belső ellenőrzés

15.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) az informatikai projektek kezelésére vonatkozó korlátozott felülvizsgálatot végzett; nyugtázza továbbá, hogy a négy megállapításból egyiket sem ítéltek kritikusnak; nyugtázza, hogy a megállapítások nyomán elfogadott cselekvési tervet a hatóság már teljes mértékben végrehajtotta; elismeri, hogy 2014 során egyetlen kritikus ajánlást sem tettek vagy zártak le, és hogy 2015. január 1-jén nem volt lezáratlan kritikus ajánlás;

Teljesítmény

16.  tudomásul veszi, hogy a hatóság szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal valamennyi támogatási feladat során az adminisztratív költségek lehetséges csökkentése, a szinergiák erősítése és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében; várakozással tekint a hatóság további, a más decentralizált ügynökségekkel való együttműködés fokozására tett erőfeszítései elé;

17.  megállapítja, hogy a hatóság a Bizottság által biztosított könyvelési rendszereket alkalmazza, amelyeket a számvitelért felelős tisztviselő hagyott jóvá egy független könyvelési cég által elvégzett, a rendszerekre, a pénzügyi folyamatokra és a könyvelési rendszerek áttekintésére kiterjedő elemzés alapján; megállapítja továbbá, hogy e rendszerek hatékonyságának fokozása érdekében 2014-ben végrehajtották a kiküldetésekkel kapcsolatos tömeges kifizetésekre vonatkozó változtatásokat, és bevezették és sikeresen tesztelték a számlák elektronikus befogadását;

Egyéb megjegyzések

18.  emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere a továbbiakban: (PFER) – és ennek részeként a hatóság 2011-ben történt – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

19.  hangsúlyozza, hogy a hatóság lényeges szerepet tölt be a belső piacon a közös felügyeleti rendszer előmozdítása terén a pénzügyi stabilitás, az összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb pénzügyi piac, valamint a magas fokú fogyasztóvédelem Unión belüli biztosítása érdekében a tisztességesség és az átláthatóság előmozdítása révén a termékek és pénzügyi szolgáltatások piacán;

20.  hangsúlyozza, hogy a hatóság munkája tisztán technikai jellegű, és hogy a legfontosabb politikai döntések az uniós jogalkotó előjogát képezik;

21.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak a tevékenységei ellátása közben különleges figyelmet kell fordítania a pénzügyi ágazat biztonságának és stabilitásának fenntartására, az uniós joggal való összeegyeztethetőség biztosítására, az arányosság elvének betartására, valamint a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó alapelveknek való megfelelésre; hangsúlyozza, hogy ez alapján a hatóságnak egyértelmű, következetes, koherens és feleslegesen nem bonyolult eredmények elérésére kell törekednie;

22.  rámutat, hogy különösen fontos az, hogy a hatóság által kidolgozott rendelkezések úgy legyenek megtervezve, hogy azokat kisebb szervezetek is ugyanúgy alkalmazni tudják;

23.  hangsúlyozza, hogy a hatóság forrásaihoz kapcsolódó minden kérdésben biztosítani kell a megbízatás következetes teljesítését, valamint azt, hogy a független, megbízható és hatékony felügyeletnek ne szabjanak gyakorlati határt költségvetési korlátok;

24.  tudomásul veszi a Számvevőszék 2014/05. sz. különjelentésében szereplő következtetést, mely szerint a hatóság számára működésének kezdeti szakaszában rendelkezésre álló erőforrások elégtelenek voltak megbízatásának teljesítéséhez; elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már a hatóságra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett további feladatok mind a létszám, mind a képzettség tekintetében megfelelő szintű személyzetet, illetve finanszírozást tesznek szükségessé a kielégítő felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a felügyeleti munka minőségének fenntartása érdekében nagyon gyakran szükség van arra, hogy a feladatok kiterjesztése a források bővülésével járjon együtt; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a hatóság eszköztárának esetleges bővülését minden esetben részletesen meg kell indokolni, és azt lehetőség szerint észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;

25.  hangsúlyozza, hogy – miközben biztosítja minden feladat teljes körű elvégzését – a hatóságnak gondosan az uniós jogalkotó által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, és nem szabad megbízatásának e feladatokon túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie; hangsúlyozza, hogy munkája végzésekor és különösen műszaki szabványok és technikai tanácsok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan, megfelelő időben tájékoztatnia kell a Parlamentet tevékenységéről; sajnálja, hogy a múltban ez nem mindig így történt;

26.  hangsúlyozza, hogy végrehajtási jogszabályok, iránymutatások, kérdések és válaszok vagy hasonló intézkedések kidolgozásakor a hatóságnak mindig tiszteletben kell tartania az uniós jogalkotó által ráruházott megbízatást, és nem törekedhet arra, hogy normákat állapítson meg olyan területeken, ahol a jogalkotási folyamat még nem fejeződött be;

27.  sajnálatosnak tartja, hogy a hatóságnak nem sikerült tájékoztatnia az uniós jogalkotót megfelelő és átfogó módon folyamatban lévő munkája minden részletéről;

28.  sajnálatosnak tartja, hogy egyes esetekben csak azután továbbítottak dokumentumokat az uniós jogalkotónak, hogy azok kiszivárogtatásra kerültek a szélesebb nyilvánossághoz, és ezt elfogadhatatlannak tekinti;

29.  arra a következtetésre jut, hogy a hatóság vegyes finanszírozási rendszere – amely jelentős mértékben támaszkodik az illetékes nemzeti hatóságoktól érkező hozzájárulásokra – nem megfelelő, rugalmatlan, nehézkes, és potenciálisan veszélyezteti a szervezet függetlenségét; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a 2016 második negyedévére tervezett fehér könyvben és a 2017-re benyújtandó jogalkotási javaslatban vezessen be másfajta finanszírozási megállapodást, amely az uniós költségvetésben szereplő külön költségvetési soron és a nemzeti hatóságok hozzájárulásainak a piaci szereplők által fizetett díjakkal való teljes felváltásán alapul;

30.  felhívja a hatóságot, hogy a prudenciális képletek kalibrálásával kapcsolatosan tervezett tanácsokra vagy technikai standardokra vonatkozó, a Parlament számára nyújtott tájékoztatását egészítse ki a kalibrációk során használt adatokra és módszertanra vonatkozó részletes ismertetővel;

31.  üdvözli, hogy nőtt a hatóság érdekelt felekkel tartott megbeszéléseinek átláthatósága;

o
o   o

32.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(2).

(1) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat